La Garrotxa

El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques que caracteritzen una regió.

Un poble és una entitat de població petita, contraposada a la ciutat i a la vila.

Lloc determinat que hom considera en un altre, especialment en una localitat.

Conjunt de plantes que creixen en una regió o en un indret determinats.