La Garrotxa

El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques que caracteritzen una regió.

Un poble és una entitat de població petita, contraposada a la ciutat i a la vila.

Lloc determinat que hom considera en un altre, especialment en una localitat.

Vegetal llenyós d’uns cinc metres d’alçària mínima que presenta un eix simple, anomenat tronc, el qual lleva, en l’anomenada enforcadura, unes branques gruixudes, de les quals surten ramificacions de segon ordre, menys engruixides, i així successivament fins a arribar als branquillons més prims.