Pi Blanc

Noms

  • Científic: Pinus halepensis
  • Espanyol: Pino carrasco
  • Anglès: Aleppo Pine

Presència

Pot arribar als 20 metres d’alçada. Té la capçada cònica  i esclarissada.

Escorça

L’escorça és d’un color gris clar.

Agulles

Les fulles estan agrupades de dos en dos. Són primes i toves. D’uns 6-10 centímetres de llarg i de color verd clar.

Flors

Les inflorescències masculines i femenines estan separades però conviuen en el mateix arbre.

Pinyes

Són còniques i allargades d’uns 8-12 centímetres. Té les escames planes.

Característica distintiva

El tronc és molt sovint corbat. El color de les agulles és un verd molt clar.

Situació general

Arbre mediterrani. Viu en indrets eixuts i pedregosos on es poden trobar les alzines. A mesura que l’alzinar és destruït, el pi blanc ocupa el seu lloc.

Situació a la comarca

Es troba de manera general a la part més oriental de la comarca i en zones amb clima de tendència mediterrani. Entre els 140 i els 800 metres, dins boscos esclarissats i sobre substrats calcaris.

Fusta

S’aprofita per treballs bastos.