Blada

Tipus:

nadiu

Noms

Presència

Capçada ample i irregular. Uns 15 metres.

Escorça

Escorça llisa de color gris, que en els exemplars més vells es torna grogosa.

Fulles

Flors

Espècie monoica. Floreix de març a maig. Les inflorescències són verdoses, pèndoles i apareixen al mateix temps que les fulles o fins i tot, abans.

Fruits

El fruit surt al setembre i maduren la tardor. És una samara doble amb un angle recte. Llavors inflades.

Situació general

És present a Catalunya a les zones humides del roure Martinenc i s’estén per l’Europa meridional. Cap al sud, es substituït per la blada de fulla petita o rotaboc.

Situació a la comarca

El trobem dins les rouredes de roure martinenc, de roure de fulla gran i de pins. La blada de fulla petita és molt rara.

Fotografies