Can Batlle

Descripció Segons el llibre “El Mas, el Noble i el Senyor”, aquest mas ja existia al segle IX. Tot i això no es troben documents fins als anys 1321 i 1569. Durant la tercera guerra carlina s’hi van allotjar els prínceps Alfons de Borbó i la serva esposa Maria de les Neus de Bragança. L’edifici […]


Castell de Sacot

Descripció La primera referència a l’edifici la trobem en un document del 1342, del rei Pere el cerimoniós on es cita com a “duo fortalicia vocata Coltort et Ça Cot”. No hi ha cap més notícia d’aquest castell. Podria haver estat la residència d’un senyor de la baixa noblesa. O bé, si fem cas de […]


Castell de Santa Pau

Descripció Els orígens del castell no estan verificats. Es creu que fou construït al voltants del segle XIII per ordre de Ponç II de Porqueres. Aquest va acompanyar el rei Pere el Catòlic a Roma el 1204 en la seva coronació. En esdevenir casa senyorial, van decidir construir el castell de Santa Pau. A la […]


El pla de les forques

Descripció L’indret ara ocupat pel càmping Lava, va ser un lloc on es celebraven execucions. El nom també ha servit per anomenar una masia propera. S’ha trobat una nota a l’arxiu d’Olot on es descriu una processó que es dirigia a Santa Pau acompanyant dos homes a la forca. Aquest document és del 4 de […]


La Fageda d’en Jordà

Descripció Recobreix la superfície de la gran colada de lava que va expulsar el volcà Croscat 17000 anys enrere. Aquest fet i la seva poca altura fa que aquesta fageda sigui única a les nostres contrades. Les condicions climàtiques i la composició del terra de la zona fan que aquesta fageda tingui un sotabosc pobre […]


La Pedra del Diable

Descripció Menhir conegut amb el nom de “Pedra del Diable” o “Pedra Dreta”. Es tracta d’un bloc basàltic de 2.8 metres d’alçada i una base de 80 centímetres. Fou Marià Vayreda qui el va donar a conèixer a la revista “La Ilustración de Madrid” l’any 1872 i més tard, el 1878, també en parlà el […]


Mas Badia

Descripció Masia que té els seus orígens al segle XIII. La nissaga Badia va arribar fins el segle XX quan Josepa Badia Trull es va casar amb Pere Reixach, de Mieres. En aquell moment la masia va quedar abandonada. Fa un temps s’hi va muntar una explotació agrícola. L’edifici és de planta rectangular amb planta […]


Penya Peguera

Descripció Mirador situat a prop de Fontpobra i des del qual es pot observar Olot, Batet, Santa Pau, Sant Abdó i Sant Senén, Sant Julià del Mont, el Canigó i la majoria de volcans de la zona. Situació Fotografies Bibliografia Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La […]


Sant Abdó i Sant Senén

Descripció Tot i que el temple sembla romànic, no es té constància de l’església fins el 1417. És en aquesta data en la que s’aixeca l’acta de fundació que trobem en els protocols de la notaria baronial. A ponent hi ha la porta d’entrada i a llevant hi ha l’absis. Sobra la porta hi ha […]


Sant Julià del Mont

Descripció Aquesta església va ser el temple de l’antic monestir benedictí fundat al segle IX. En un diploma del l’any 866, l’emperador Carles el Calb, va confirmar a fra Rimila, abat de Sant Julià del Mont, la propietat d’unes terres en el lloc amb les ordres de fer-les productives. Així es va crear el monestir […]