Castell de Mont-ros

Descripció Castell citat com a “Kastrum de Monte Ruso” en el testament d’Ermessendis, vescomtessa de Bas, el 1119. El llegà al seu nét Udalard II, vescomte de Besalú. Més tard va ser venut a la casa comtal d’Empúries. Al segle XIV era propietat del senyor dels castells de Milany i Vallfogona. Segons Ferran del Campo, […]


Església de Sant Joan les Fonts

Descripció És un edifici modern, de grans proporcions, que va ser construït entre finals del segle XIX i principis del XX. La seva estructura és d’estil neogòtic. La façana està flaquejada per dues torres. En una hi ha el rellotge i està inacabada. L’altra té vuit cares i sis plantes, les dues superiors amb obertures […]


Estada Juvinyà

Descripció Aquest edifici és considerat el millor representat català del romànic civil i va ser declarat monument d’interès provincial el 1972. Per les seves característiques es creu que la serva construcció va ser al voltant dels segles XII-XIII. Degué ser la seu d’un cavaller de l’estament baix de la classe senyorial i es creu que […]


La Cau

Descripció Masia que també es coneix com a Ça Calm. Aquesta va ser fundada l’any 1244 per Guillem Pere. El 1246, Castelló de Ça Calm surt com a hereu de la casa. Fill d’aquest va ser Pere, almoiner de l’abadia de Sant Pere de Camprodon. Guillem Pere, fill de l’anterior, figura com a “batlle de […]


La Torre de Canadell

Descripció La torre està vinculada a la tercera guerra carlina. Va ser construïda obligatòriament pels obrers de Sant Joan les Fonts utilitzant cavalleries requisades de Sant Joan i Castellfollit. L’estructura és de base quadrada amb espitlleres. Està bastida amb pedra sense escairar i les obertures amb rajols. Al sud hi ha la porta d’entrada. Disposava […]


Mas Aiguanegra

Descripció Al segle XI ja es troben documents on es parla de l’alou d’Aiguanegra que incloïa varis masos. El cognom Aiguanegra comença el 1191 amb Arnau d’Aiguanegra. El seu fill, Bernat, casat amb Bernarda, va vendre una de les seves masoveries per un terreny en el lloc anomenat Ça Costa d’Aiguanegra. La família Aiguanegra tingué […]


Mas Cabrafiga

Descripció El primer Cabrafiga que es té notícia és Bernat de l’any 1354. Segons Francesc Caula, que va estudiar el llinatge, el segueixen: Margarida, el 1388; Jaume, el 1389; Pere, el 1522; Margarida, abans del 1548; una altre Margarida, el 1548; Joana, el 1579; Joan, el 1594; una altre Joan, el 1700; un altre Joan, […]


Mas Canadell

Descripció El 1189, consta que Sibília de Canadell tenia l’alou de Canadell en cens enfitèutic. El 1253, el rei Jaume I, va signar un afranquiment a favor d’en Canadell. El 1378, Pere de Canadell fa constar que Gabriel de Prat, senyor de Castellfollit, ha de pagar 40 sous barcelonesos per vàries possessions del castell de […]


Mas Claperols

Descripció El 1251, Ermessenda de Siguitardia, va fer donació a Raimunda de Claparols dels seus honors de Siguitardia. El 1350 trobem un capbreu a favor de Miquel Guardiola en el que Bernat Claparols, com a propietaris del mas Claparols, els hi són homes propis. Segons Francesc Caula, els hereus van ser: Bernat (1358), Pere (1389-1414), […]


Mas Peracaula

Descripció Tot i que a la casa hi ha una pintada amb la data del 1372, el mas ja figura el 1269 amb en nom “petra calida”. Francesc Caula creu que el nom prové de la pedra mig vulcanitzada de la construcció, que li fa conservar l’escalfor del sol o del foc. Des del segle […]