Castell de la Miana

Descripció Els senyors de la Miana s’inicia el 1168 amb Arnau qui va autoritzar una donació en favor del monestir de Sant Pere de Camprodon. El 1175, Guillem signa l’escriptura de venda de la vegueria de Bas. El 1206, Arnau va pactar amb Ponç de Cervera pel bosc de Mont-ros. El 1228, Ramon, amb la […]


Castell de Sant Ferriol

Descripció D’aquesta casa forta només en queden alguns panys de muralla amb espitlleres, tot i que s’endevina que va ser una gran edificació amb torre. Va ser construït amb còdols mig escapçats i pedres sorrenques. Segons Ferran del Campo, es deuria tractar d’una antiga força dels segles XII-XIII, relacionada amb el Besalú medieval i construïda […]


El Sagrat Cor de Sant Ferriol

Descripció Petita capella construïda el 1900 per Xavier de Ferrer i la seva esposa Júlia. També van fer una nova carretera per transportar el material de construcció. El projecte va ser realitzat per ell mateix. La capella és d’estil neogòtic. EL 1940 es va reconstruir després que fos malmesa durant la guerra civil. El 2000 […]


Sant Andreu del Torn

Descripció Va ser donada pel comte-bisbe Miró a l’església del monestir de Sant Pere de Besalú l’any 977. Dos anys després, el mateix Miró va confirmar la donació de “Sancti Andree de ipso Turno” al monestir de Besalú. Inicialment preromànica, va ser modificada en l’època romànica i al segle XVIII es va tornar a modificar. […]


Sant Fruitós d’Ossinyà

Descripció L’any 975 trobem el primer document on ve citada com a “Sancti Fructuosi de Vrciniano”. Es tracta d’una concòrdia feta entre Miró, bisbe de Girona, i Bernat, comte de Besalú. Dos anys després, el temple va ser donat al cenobi de Santa Maria de Besalú. Aquest fet és confirmat el 998 pel papa Gregori […]


Sant Miquel de la Miana

Descripció El primer document el trobem l’any 1362 i ve citada com a “Sancti Michaelis de Miniana”. El 1691 la trobem amb en nom de “Sancti Michaelis de la Minyana”. Al segle XV fou la parròquia del poble de la Miana. L’edifici és d’una nau, amb afegits als laterals que formen capelles. A migdia hi […]


Sant Silvestre del Mor

Descripció Aquesta església s’esmenta el 977 com a “Sancti Silvestri de Mauro” quan el bisbe i comte Miró la va donar al monestir de Santa Maria de Besalú. La donació va ser confirmada l’any 998 pel papa Gregori V, citant l’església amb el nom de “Sancti Silvestri quae est in Mauro”. Durant els segles XIII […]


Santa Maria de Fares

Descripció Església romànica que ve citada el 969. Al segle XIV és citada amb el nom de “Sancta Maria de Faris”. Va ser parròquia fins el 1928 quan va ser agregada a Sant Vicenç de Besalú. La porta d’entrada es rectangular però conserva l’arc primitiu. La porta antiga, de mig punt, va ser tapiada. A […]


Santuari de la Mare de Déu del Collell

Descripció La seva tradició diu que el segle VIII, el Baró de Cartellà va donar una gran part de la seva propietat per edificar una petita capella dedicada a la Verge, arran d’una promesa pel guariment del seu fill després d’una greu malaltia. Aquest fill, després, va fundar un monestir benedictí del qual va ser […]


Santuari de Sant Ferriol

Descripció Tot i que no hi ha dades dels seus orígens, es creu que fou bastit al segle XII. A partir del segle XV ja trobem els primers documents que en parlen. L’any 1421 un procurador de Sant Ferriol sol·licita permís a la diòcesi de Girona per recollir almoines per a l’ermita. Se li va […]