Castell de Colltort

Descripció Està documentat l’any 1018 en un document signat per Ermemiri “ex castro de Collo Tortuensi”. Poc després, en el testament de Bernat Tallaferro (1021) surt esmentat entre els llegats que va fer al seu fill Guillem. Degut a la seva situació geogràfica hi va haver conflictes entre els comtats de Besalú i de Girona. […]


El Claperol

Descripció Aquest mas és conegut per ser la residència on es retirà Francesc de Verntallat. L’alou de Claperols el tenia el 1309 Dalmau de Claper per Ermessenda de Cabrenys, el qual constava de l’hospici de Claperols i altres masos subjectes a la redempció personal i als mals usos. Aquest mateix any, Ermessenda li recorda que […]


El Colltort

Descripció Es diu que fou la primera casa del terme de Sant Iscle. La trobem documentada el 1017 com una casa forta quan Ermemir de “Colloutensi” era castlà del castell. Els Colltort van ser els senyors útils del castell fins l’any 1330. En aquest any va ser venut a Bernat de Coll, de Sant Miquel […]


La Fàbrega

Descripció El casal es va renovar a inicis del 1900. Es va suprimir el porxo i la cabana davant la façana. L’entrada dovellada té la data del 1742, que és quan es van fer també reformes. L’antiga cuina es va convertir en menjador. Es conserva l’aigüera del 1800. El nom de Fàbrega equivalia a ferreria […]


La Torra

Descripció La família Torra és la propietari del castell d’Hostles ja que el va comprar al 1600. La família comença el  1238 amb Geral Torra, casat amb Guillermina, però ja hi ha notícia de la casa un segle abans. Al segle XVIII es va ampliar l’edifici i es va engrandir la gran terrassa que ocupa […]


Mare de Déu del Roser

Descripció Església construïda el segle XVI. Sobre la porta d’entrada hi ha una fornícula amb la imatge de la Mare de Déu. Va ser feta el 1939 per l’artista olotí Narcís Salgueda. Més amunt hi ha un ull de bou. A l’esquerra de la porta hi ha el campanar, poligonal d’estil renaixentista i teulat piramidal. […]


Mas Bastons

Descripció La nissaga dels Bastons comença el 1200 amb Bernat de Bastons. La casa ha rebut, com moltes altres, reformes durant els segles. En una de les últimes obres es va descobrir una porta interior, tapiada. També hi ha indicis d’una torre circular que fa pensar en una antiga torre de defensa o talaia. Dins […]


Mas Pallerols

Descripció Aquest mas és considerat el mes important de Sant Feliu. Es creu que aquest mas fou l’origen del nom del poble ja que antigament aquest no tenia entitat pròpia. Era un grup de masies escampades ensenyorides pels senyors d’Hostoles. A la façana principal hi ha una gran terrassa sostinguda per unes arcades. En un […]


Mas Umbert

Descripció Era conegut com el mas Vilar-Omvert. L’any 1310. Ermessenda va confirmar Simó de Vilar, de la parròquia de Sant Feliu de Pallerols, i a Sibil·la, la seva muller, el mas Vilar i les serves pertinences a perpetuïtat. A més del Vilar també hi havia els masos Ballach, Bosch, Fàbrica, Boix i Lor. El mas […]


Sant Feliu de Pallerols

Descripció Església construïda el segle XVII sobre una romànica ja existent i probablement destruïda durant els terratrèmols del segles XV. Aquesta església romànica tenia l’absis a llevant. La reconstrucció va canviar la posició de la nau principal i va amplià el volum notablement. L’edifici actual té una gran porta emmarcada per dues columnes cilíndriques. A […]