Bell-lloc de Llémena

Descripció La porta d’accés és d’arc de mig punt dovellada. Teulada a dues vessants, amb el carener perpendicular a la porta. El campanar d’espadanya és de doble obertura i s’assenta sobre la façana que donava accés a la capella. Actualment es troba en estat de ruïna. S’ignora la data de construcció de l’ermita. Situació Fotografies Bibliografia […]


Castell de Finestres

Descripció Del castell només en queden runes dels murs, restes d’una cisterna i algun fonament de l’antiga construcció. Les cites documentals comencen el 947 amb l’acte de consagració de l’església de Santa Maria de Finestres on s’indica que esta situada “in castro dicitur Finestres”. El 979 torna a sortir citat en el testament de Miró, […]


Castell de la Barroca

Descripció Segons l’arqueòleg Miquel Oliva (1967-69), el castell tenia el nom de “Llobera”, per pertànyer al terreny dels Llober. Fa constar que era propietat de la família Casas i que als anys 60 era completament en ruïnes. Dels senyors de la Barroca no se’n té constància, tot i que el lloc ja existia el 992 […]


Castell de Sant Aniol

Descripció Es creu que aquest casal, anomenat “el castell”, fou, en temps remots, el segon castell de Finestres, citat en alguns documents. L’aspecte del casal indueix a pensar que havia estat una casa forta. Se sap que al segle XIV era possessió de la família Balbs en feu dels barons de Santa Pau. Situació Fotografies […]


Cova dels Carlins

Descripció Petita cavitat de 19 metres de recorregut, estructurada per dues diàclasis perpendiculars, que presenta al tram final un gran caos de blocs que obstrueixen el pas. Sembla tractar-se d’una antiga surgència d’escasa importància, actualment seca. Es diu que en aquesta cova hi va passar nit Blanca, esposa del rei Alfons de Borbó. Nota: el […]


Els Saiols

Descripció Casal actualment abandonat. El rei Alfons de Borbó i la seva dona Blanca van fer-hi nit en ocasió de l’entrevista amb el general Savalls que es va dur a terme al Santuari de Finestres. Josep Pla escriu: “… Aquests senyors arribaren als Saiols, acompanyats del seguici natural: cuiners, ajudes de cambra, cortesans, entusiastes, paràsits […]


La Plana

Descripció La nissaga dels Plana s’inicia amb Benito Plana Burch, casat amb Maria Jordà Batlle. El 1843 van anar a Mieres, a Can Gou, possessió de la família de la dona. L’hereu d’aquest matrimoni heretà la casa i fins el 1980 hi van viure els seus descendents. Josep Pla va ser amic del doctor de […]


Mas Costabella

Descripció El 1268 trobem el primer propietari del mas amb el nom d’Arnald de Costabella. El segle XVIII, Francesc Costabella hi va fer grans reformes, ampliant el mas. Les llindes d’algunes portes i la biga de la sala superior així ho corroboren. Dins el terme de la finca hi trobem la cova dels Carlins on […]


Pont vell de Sant Esteve

Descripció Aquesta construcció està inscrita dins l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya amb el nom “Pont” del municipi de “Sant Aniol de Finestres”. És una construcció que data de l’any 1885 tal com consta a una pedra que hi ha en el marge dret del pont amb la inscripció: “1885, fet per […]


Puigsallança

Descripció El Puigsallança, de 1026 metres, és el punt més alt de la serra de Finestres que separa les valls del Llémena i les del Ser Situació Fotografies