Can Grivé

Descripció La casa original va pertànyer a la família Grivé. Aquest van tenir força importància durant l’alçament dels remences. Després de morir l’últim Grivé, la masia es va posar a subhasta. La va comprar Joan Verdaguer. Els descendents d’aquests encara conserven la propietat. A la població se’ls coneixia més pels Grivé que pel seu propi […]


El Reixach

Descripció Masia que ja trobem documentada amb el nom “Reixaco” en una de les donacions del comte Miró a l’abat del monestir de Sant Esteve de Banyoles. El primer document on trobem el cognom Reixach és del 1243. És un pergamí on consta que Bernat Reixach, pagès de la parròquia de Sant Pere de Mieres, […]


Lledoner de la Romeria

Descripció Gran lledoner que es troba junt una casa al barri de la Sellera de Mieres. Les seves mesures són: 3.92 metres de perímetre i 16.25 metres d’alçada. Situació Fotografies Bibliografia http://arbresambhistoria.blogspot.com.es/2010/04/el-lledoner-de-can-traginer-de-mieres.html


Mas Pinsach

Descripció Possiblement la masia més vella de l’entorn. Hi ha referències documentals de l’any 947 on figura amb el nom de “Pinzago”, alou cedit pel comte-bisbe Miró a Santa Maria de Finestres. El casal, edificat en diverses etapes, és de grans dimensions. Té un portal adovellat on hi figura la data de 1595 i un […]


Roca del Migdia

Descripció Pic de 829 metres situat molt a prop del límit amb Sant Aniol de Finestres i a tocar del Santuari de Finestres. Situació Fotografies Bibliografia Origen de la fotografia


Sant Andreu de Ruitlles

Descripció La primera citació del temple és de 1017, quan trobem la butlla signada pel papa Benet VIII on es confirmen les possessions del monestir benedictí de Sant Esteve de Banyoles i entre elles hi ha el temple de “Sancti Andree de Rovilias”. De finals del segle XI és la citació “Sancti Andree de Riutulis”. […]


Sant Pere de Mieres

Descripció El temple és d’estil renaixement. L’original, romànica, va ser aixecada per l’abat Bonito entre els anys 812 i 822 i confirmada a l’abat Elies per l’emperador Carles el Calb l’any 844. L’església actual es va començar a construir el 1724 per Joan Comes, de Centelles. Al final del segle XIX es va tornar a […]


Santa Maria de Romeria de Mieres

Descripció L’any 878 ja es parla de “Romzentila” quan Carles el Calb va reconèixer el cenobi banyolí de Sant Esteve, el vilar o primer nucli poblat d’aquest indret. En el privilegi de Carles el Simple (916) ve confirmat amb el nom de “Rumzaveila”. La butlla de Benedicte VIII de l’any 1017, confirma la possessió de […]


Santa Maria del Freixe

Descripció Les primeres notícies documentals són del 977. L’any 1000 ve citada “Santa Maria sita in villa Fraxis” com a donació del comte Bernat de Santa Maria de Besalú. L’any 1392, el rei Joan I va vendre la jurisdicció del lloc a Hug de Santa Pau. S’explica que l’any 1397, mentre el rector feia missa, […]