Alzinar de Can Traver

Descripció   Bosc madur d’alzina. A diferència de la resta d’alzinars del poble, no ha estat explotat per l’obtenció de llenya i/o carbó. Això ha permès l’existència d’un bosc alt, format per arbres de grans dimensions. L’alta densitat fa que l’entrada de llum sigui limitada i l’estat arbustiu i herbaci estigui poc desenvolupat. Al sud […]


Can Coromines

Descripció Actualment la masia serveix de base pel càmping del mateix nom. La masia seria dels segles XIII-XIV. Del 1200 hi ha referències que a la zona hi havia un molí fariner i trull d’oli. En unes obres anteriors al càmping, es va descobrir el que possiblement era un forn ibèric. La masia va ser […]


Can Pou

Descripció L’edifici és de planta rectangular, amb alguns afegits i teulat a dues aigües. Als baixos hi trobem una gran porta adovellada, els batents de la qual conserven la data de 1800. A les llindes hi ha diverses dates com “1734”, “1770” i la inscripció “Ave Maria Purisima 1734”. Aquesta part era destinada al bestiar. […]


Can Traver

Descripció Els seus orígens es remunten al segle XIII quan trobem dades documentals de la família Llorenç. El nom del mas va canviar en casar-se la pubilla Llorenç amb un Travé d’Usall. Aquest fet no era usual en les pairalies antigues on el nom que prevalia era el de la pubilla del mas. El mas […]


Castell de Dosquers

Descripció Antic castell ara en ruïnes. En algunes de les parets es poden observar, encara, les espitlleres. El castell ve citat el 1245 en el testament del bisbe de Girona, Guillem de Cabanelles, amb les següents paraules: “…Castrum Nostrum de duobus queriis cum òmnibus suis pertinentis”. Més endavant, Arnau de “Palaciolo” va renunciar als drets […]


Creu de Dosquers

Descripció Creu situada molt a prop de l’església de Sant Martí de Dosquers. La creu es clava directament en un pedestal rodó de pedra buixardada. La creu llatina, de ferro forjat, no té cap decoració. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de Maià de Montcal [consultat el novembre de 2015]


Creu de Maià

Descripció Creu situada al bosc d’en Quer, al punt més alt del Maià de Montcal. Es troba a dalt d’un pedestal de pedra de forma quadrada. És una creu llatina sense cap tipus de decoració.. En un costat hi ha inscrita la data de 1948. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de Maià de […]


Pont de Mas Riera

Descripció Antic pont situat sobre el torrent Gamanell, situat en una zona d’esbarjo on hi ha una font. És un pont romànic amb dues arcades de mig punt i dimensions importants. Aquest pont servia per comunicar els pobles de Dosquers i Maià de Montcal. Les seves característiques indiquen un origen en la baixa edat mitjana. […]


Sant Martí de Dosquers

Descripció El trobem citat en un testament del 1278 del bisbe de Girona, Pere de Castellnou, amb el nom “Sancti Martini de Duobus cheriis”. Havia estat possessió de la seu episcopal, exercint el bisbe, que tenia castell al lloc, la jurisdicció civil. És un edifici romànic d’una nau i àbsida semicircular amb construccions annexes. La […]


Sant Prim i Sant Felicià de Maià

Descripció L’església també és coneguda com a Santa Magdalena de Maià. El topònim, lligat a l’església, ve citat com a “Jocharis” (1229), “Junqueras” (1377) i “Jonqueriis (1691). El 1245 la trobem com a “Sanctae Mariae de Junqueriis”, en el testament fet pel prelat gironí Guillem de Cabanelles. L’església mostra característiques de les construccions del segle […]