Àrea recreativa de Xenacs

Descripció Es troba en la muntanya que hi ha al darrera de les Preses. Es tracta d’una àrea recreativa on hi trobem un zona de pícnic entre pins (foto 1) i una caseta amb diferents serveis de restauració (fotos 2 i 3). A la zona s’hi poden fer diverses activitats. Per més informació podeu trucar […]


Cingles del Corb

Descripció Es tracta de la banda nord de la  serra de Marboleny, separació de les conques del Fluvià i del Ter-Brugent. El fet d’estar al vessant nord fa que el seu bosc sigui eminentment caducifoli. En ell es poden veure una barreja d’alzines, faigs, aurons… El salt a la banda de Sant Feliu transforma el paisatge […]


El Camps

Descripció Casal situat a la zona del Corb. A dins el poble de les Preses hi ha una altre casa coneguda com a “els Camps de les Preses”. El 1358, Agnès de Preses, casada amb Ramon Pujol, van vendre a Ramon de Camps la batllia i casa de Ça Masó amb totes les terres, honors […]


El Colomer

Descripció A començaments del segle XIII ja existia. El 1207 es tenen les primeres notícies de la família Colomer. El cognom va seguir fins a meitats del segle XIX, en que es va perdre per l’entroncament d’una pubilla. El mas ha estat sempre un dels mes importants del terme. Un capbreu de l’any 1507 expressa […]


L’Antiga

Descripció Mas situat al costat del Camps, a tocar de l’ermita de Sant Martí del Corb. Davant del mas hi ha una font amb la inscripció que fou feta l’any 1874 i renovada el 1905, d’on surt aigua procedent d’una mina. El 25 de novembre de 1608, Antic Antiga, pagès del Corb, declara sota jurament […]


La Bertrana

Descripció Casa situada a prop de la plaça major, just davant l’ajuntament de les Preses. A la façana hi trobem un gran portal adovellat, al qual s’accedeix per unes escales a cada banda. Els Bertran van ser molt influents en temps antics i en els segles XVI i XVII van ser regents de la batllia […]


La Fageda

Descripció El 1507 surt esmentat Damià Fageda Avellana i posteriorment es cita aquest cognom vàries vegades. Més endavant consta que Mateu Matabosch, marit de Margarida Fageda, eren senyors útils i propietaris del mas Fageda sota el domini alodial de l’abat del cenobi de Sant Benet. El 1762 es cita el cognom Puigdevall-Fageda, per tant en […]


La Mata

Descripció Gran casal situat a la plaça major. L’edifici va des del costat de l’església i segueix pel carrer de Sant Pere. Té dos pisos d’arcades i portalada adovellada de grans carreus. Una galeria travessa el carrer formant una arcada sobre la plaça i el carrer de Sant Pere, en la qual s’hi obren finestres […]


La Torre

Descripció També és coneguda com ça Masó o la força de les Preses. Va ser construïda el segle XII per a residència dels batlles de sac i jurisdicció, representants dels abats de Sant Benet de Bages, senyors alodials de les Preses. La seva situació, a la falda del Murrià, el feu un lloc ideal per […]


Mirador de Puig Rodó

Descripció Mirador situat prop de l’àrea de Xenacs a 905 metres d’altura. El camí està molt ben indicat. La seva situació fa que sigui un lloc privilegiat per veure la zona volcànica de la Garrotxa. Situació Fotografies Bibliografia