Gorga blava de Gorners

Descripció Bassa freqüentada per banyistes i pescadors en un entorn de gran atractiu natural. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Gorga dels escurçons

Descripció Bassa de dimensions petites, també a la riera de Joanetes, d’uns 500mts. Amunt de la Gorga Blava. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


La Cau

Descripció La casa també és anomenada La Calm. Es troba a les afores del poble de Sant Esteve d’en Bas. És un edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i dos pisos. A l’entrada del casal hi trobem una inscripció que diu: “Consta en pergamins que ja existia el 1181. Fou renovellada el […]


La Clapera

Descripció Quan es parla de la Clapera tothom indica el gran casal situat a les afores dels Hostalets d’en Bas i anomenat també com la Clapera Nova o la Torre. El Mas de la Clapera, però, es troba més amunt i es tracta d’una masia rural que havia tingut, antigament, oratori. D’aquest es conserven les […]


La Coromina

Descripció Mas situat a tocar l’església de Sant Pere de Falgars. Tot i la seva antiguitat, el primer hereu documentat apareix entre el 1445 i 1457. El 1559 n’era hereu i senyor Joan Coromina i després d’aquest no se sap res més del cognom. Situació Fotografies Bibliografia Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. […]


Mas Collell

Descripció Casa situada a la falda del puig del Mallol. Aquest mas ja ve referenciat el segle XIII quan n’era propietari Francesc Collell, casat amb Francesca. La filla d’aquests fou Alamanda a qui van dotà amb 20 lliures de moneda barcelonesa de tern, un vestit, quatre canes de llenç que valien 20 sous cadascuna i […]


Mas Coromina

Descripció Actualment el mas es diu la Coromina. La primera notícia documental apareix el 1325. Era possessió del benefici fundat a la capella de Santa Maria de Cabrera. El 1376 n’era propietari Ramon de Condamina. El 1488 el propietari és Pere de Condamina. Aquest acudeix al Mallol formant part dels homes del vescomtat de Bas […]


Mas Esquena

Descripció Antigament s’anomenava “la cabana d’Esquenadases”. És de les cases més antigues de Joanetes. Ja en trobem notícies el 1260. Inicialment era propietat dels Cartellà. Després va passar al emfiteutes d’en Barat de Vic, i més tard, del benifet de Sant Mateu, instituït i fundat a la parròquia de Sant Romà de Joanetes. El cognom […]


Mas Estartús

Descripció En els seus inicis era anomenat Mas Tertuç i actualment també anomenat el Tartús. Les primeres referències del Mas les trobem el 1319 i 1329, essent batlles de sac del delme de Sant Privat Guillem Tertuç i Ramon Tertuç per Bernat de Vilanova i Ramon de Puigpardines, respectivament. El 1350 figuren com a propietaris […]


Mas Estornella

Descripció Els Estornella van tenir el seu mas sota el domini dels Beuda. Al segle XVI van desparèixer i el mas va passar a ser propietat del notari Mateu Compte. El seu fill, Antoni Joan Compte, va ser notari reial de Barcelona i va residir al mas la dècada dels 80 del segle XVI tot […]