Colldecarrera

Descripció Tot i que es parla del Colldecarrera com a mas de la Vall del Bac, aquest casal es troba a la Vall de Castellar de Muntanya.  Vall que trobem abans de la Vall del Bac venint de Castellfollit de la Roca. Es considera d’origen romà o probablement franc. El comte Miró-Bofill de Besalú, en […]


El Talló

Descripció Muntanya de 1276 metres que separa els pobles de la Vall de Bianya i Beget (Camprodon). Situació Fotografies


La Torre

Descripció Segons els documents antics, a la vall del Bac hi haurien hagut dos castells: un seria la Torre on hi tingueren la serva estada la família Bac; l’altre apareix esmentat amb el nom de Doscastells i s’ignora la serva ubicació exacte. Segons Montsalvatje es trobaria en el que avui són les restes de la […]


Mas Llongarriu

Descripció Possiblement és la millor i més important pairalia de la vall del Bac. La seva estructura és diferent de les típiques masies garrotxines. Té forma allargassada i consta de planta baixa i pis, on s’obren quatre finestres rectangulars. Té una galeria porxada a la façana sud-est. A la façana sud-oest hi ha una altre […]


Puig Ou

Descripció Muntanya de 1299 metres que separa els pobles de la Vall de Bianya i Sant Pau de Segúries. Situació Fotografies


Sant Andreu de Porreres

Descripció Durant segles va ser el principal temple de la parròquia de la Vall del Bac. Es té constància de l’església l’any 946 en que està citada en un document testamentari com a “Sancti Andreae de Porrarias”. El nom es repeteix els anys 977 i 979 i es converteix, el 1362, en “Porreriis”. Del romànic […]


Sant Feliu del Bac

Descripció El temple ve citat ja l’any 946 com a terme d’una heretat cedida al monestir de Camprodon. El 996 es va fer la consagració d’un temple anterior al que ens ha arribat fins ara. El 1269, l’església ve denominada com a “Sancti Felicis de Bacco”, i a l’any 1362 com a “Sancti Felicis de […]


Sant Miquel de la Torre

Descripció Tot i que és coneguda com a Sant Miquel de la Torre, aquesta església té el nom documentat de Sant Miquel d’Avellanacorba. Una referència escrita de l’any 998, cita el temple com a “Sancti Mikaelis qui est situ in valle Securillas in villa que dicitur Avellana curva”. Segons una visita del bisbe de Girona […]


Santa Magdalena del Coll

Descripció No es coneixen els orígens d’aquesta església. Actualment es troba en molt mal estat, amb la volta esfondrada i parets que amenacen ruïna. Del romànic només en resta la façana de llevant, l’espadanya d’un ull i una finestra adossada a la part baixa. A llevant hi ha una sagristia afegida el 1776. En aquesta […]


Santa Maria de Castellar de Muntanya

Descripció La trobem citada l’any 1079, com “Sancte Marie de Castellario”, en el document pel qual Udalard, vescomte de Bas, i la seva muller Ermesendis cedien al monestir de Sant Victor de Marsella el cenobi de Sant Joan les Fonts i les esglésies que li estaven subjectes. El l’església que hi trobem seria del segle […]