Aeròdrom militar de la Vall d’en Bas

Descripció La primavera del 1937 es va iniciar la construcció d’un aeròdrom a la Vall d’en Bas, a tocar de les Preses. Actualment els únics vestigis que queden són dos refugis antiaeris. La situació del camp era paral·lela a la carretera de Santa Coloma. Entra aquesta i el riu Fluvià i a l’alçada de les […]


Antic castell de Castellfollit de la Roca

Descripció S’han localitzat poques restes, però de ben segur que hi ha vestigis en altres indrets: En el camí de la Rossolada hi havia un dels antics portals de la fortificació. Sota la part posterior de la casa del carrer de la Font núm. 1 hi podem veure una de les torres de la fortalesa. […]


Castell de Bellpuig

Descripció De l’antic edifici només en queden algunes ruïnes. Entre les restes encara es pot veure els indicis de la capella de l’antiga força o castell. Per documents se sap que el terratrèmol del 2 de febrer de 1428 va causar 13 víctimes en aquest indret. També se sap que el 1462 ja estava reconstruït […]


Castell de Besalú

Descripció Les restes del castell comtal es troben situades dalt d’un puig, al bell mig del poble de Besalú. Les seves dimensions devien ser força importants i abastarien des del carrer Bernat Tallaferro fins l’església de Santa Maria. Se’n conserven una de les portes d’entrada situada al carrer Bernat Tallaferro, així com una torre quadrada […]


Castell de Bestracà

Descripció Castell situat al cim del Bestracà i junt l’església de Sant Julià de Bestracà. Actualment es troba en ruïnes. El primer senyor de Bestracà seria Bernat, que el 1010 va anar a Còrdova amb Bernat Tallaferro. Després de la família Bestracà, el castell va passar a als Cruïlles i més tard, al segle XIV, […]


Castell de Colltort

Descripció Està documentat l’any 1018 en un document signat per Ermemiri “ex castro de Collo Tortuensi”. Poc després, en el testament de Bernat Tallaferro (1021) surt esmentat entre els llegats que va fer al seu fill Guillem. Degut a la seva situació geogràfica hi va haver conflictes entre els comtats de Besalú i de Girona. […]


Castell de Dosquers

Descripció Antic castell ara en ruïnes. En algunes de les parets es poden observar, encara, les espitlleres. El castell ve citat el 1245 en el testament del bisbe de Girona, Guillem de Cabanelles, amb les següents paraules: “…Castrum Nostrum de duobus queriis cum òmnibus suis pertinentis”. Més endavant, Arnau de “Palaciolo” va renunciar als drets […]


Castell de Falgars

Descripció Just al cantó de l’església de Sant Miquel de Falgars hi ha les restes del castell de Falgars anomenat “Castro de Castilionis” de la Casa vescomtal de Bas. El trobem citat, per primera vegada, en un document a finals del segle XI amb el nom anterior, però l’indret ja era fortificat anteriorment a aquesta […]


Castell de Finestres

Descripció Del castell només en queden runes dels murs, restes d’una cisterna i algun fonament de l’antiga construcció. Les cites documentals comencen el 947 amb l’acte de consagració de l’església de Santa Maria de Finestres on s’indica que esta situada “in castro dicitur Finestres”. El 979 torna a sortir citat en el testament de Miró, […]


Castell de la Barroca

Descripció Segons l’arqueòleg Miquel Oliva (1967-69), el castell tenia el nom de “Llobera”, per pertànyer al terreny dels Llober. Fa constar que era propietat de la família Casas i que als anys 60 era completament en ruïnes. Dels senyors de la Barroca no se’n té constància, tot i que el lloc ja existia el 992 […]