Arç de la Creu del Rabadà

Descripció Arç blanc (Crataegus monogyna) de port arbori. Espècie de caràcter submediterrani. Localitzat en un prat de pastura amb altres exemplars de la mateixa espècie. Es troba en bon estat de conservació. Situació Situació aproximada. Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Castell de Falgars

Descripció Just al cantó de l’església de Sant Miquel de Falgars hi ha les restes del castell de Falgars anomenat “Castro de Castilionis” de la Casa vescomtal de Bas. El trobem citat, per primera vegada, en un document a finals del segle XI amb el nom anterior, però l’indret ja era fortificat anteriorment a aquesta […]


Cua d’euga

Descripció Salt d’aigua, a la cota 850, de la riera dels Terrers, entre l’altiplà de Falgars i la plana de la Vall d’en Bas. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Escarpats del Puig de la Bastida

Descripció Configuració rocosa natural situada entre la cota 1240 a cota 1100. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Faig gros del Serrat del Fogueró

Descripció Exemplar de Faig (Fagus sylvatica) majestuós, tronc de 165 cm de diàmetre i uns 15 metres d’alçada. Visible des diferents indrets de l’entorn ressaltant en la carena del Serrat de Fogueró, en la seva vessant sud-est. Situació Situació aproximada. Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Faig tort de la Creu del Rabadà

Descripció Faig (Fraxinus excelsior) de grans dimensions amb la capçada inclinada cap a nord-est per l’acció continuada del vent. A tocar l’Arç de la Creu Rabadà. Situació Situació aproximada. Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


La Coromina

Descripció Mas situat a tocar l’església de Sant Pere de Falgars. Tot i la seva antiguitat, el primer hereu documentat apareix entre el 1445 i 1457. El 1559 n’era hereu i senyor Joan Coromina i després d’aquest no se sap res més del cognom. Situació Fotografies Bibliografia Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. […]


Osca de Cabrera

Descripció Profunda depressió del terreny entre els altiplans de Cabrera i Siats. Escletxa vertical que separa en dos blocs l’altiplà on hi ha el Santuari de Cabrera. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Pujolriu

Descripció La casa té un oratori dins la propietat. L’any 1370 apareix referenciat per primera vegada un membre de la família com a propietari del mas, en Benet de Pujolriu. Blanca, filla d’en Bernat de Pujolriu, va casar-se amb Bernat Ferrer, hereu del mas Serra d’Abaix, el qual aportà a Blanca tot el seu mas, […]


Roure de la Mestressa

Descripció Es diu que el nom de l’arbre venia del fet que, en temps passats, la mestressa de la casa s’hi arrecerava per descansar en tornar de l’hort, i que en assabentar-se que el volien tallar s’hi va negar pel servei i el profit que en treia. El Roure va caure pel vent el setembre […]