Sant Andreu de Ruitlles

Descripció La primera citació del temple és de 1017, quan trobem la butlla signada pel papa Benet VIII on es confirmen les possessions del monestir benedictí de Sant Esteve de Banyoles i entre elles hi ha el temple de “Sancti Andree de Rovilias”. De finals del segle XI és la citació “Sancti Andree de Riutulis”. […]


Sant Andreu de Sales

Descripció Capella convertida en masia dins la finca del Mas Banyils. A la part posterior de l’edifici encara s’observa el lloc on hi havia hagut l’absis. Se la coneix, també, com a Sant Andreu de l’Heura. Trobem pels primers documents al segle XIV. Al 1541 encara existia ja que la trobem anomenada en un testament que […]


Sant Andreu de Socarrats

Descripció Hi ha notícies que l’any 1000 ja existia una església preromànica. És possible que l’actual sigui una segona o tercera construcció. Pertanyia  a un alou de Santa Maria de Besalú. La nova església va ser consagrada el 1117 pel bisbe de Girona Berenguer Dalmau. En el document citat se l’anomena “ Sancti Andreae… in […]


Sant Andreu del Coll

Descripció L’església és una construcció del segle XII. Tot i això les primeres noticies daten de l’any 953, quan el comte de Besalú, Wilfred, va fer donació del monestir de Santa Maria de Riudaura i les seves pertinences al cenobi de Santa Maria de la Grassa. El 995 es va fer la consagració per part […]


Sant Andreu del Torn

Descripció Va ser donada pel comte-bisbe Miró a l’església del monestir de Sant Pere de Besalú l’any 977. Dos anys després, el mateix Miró va confirmar la donació de “Sancti Andree de ipso Turno” al monestir de Besalú. Inicialment preromànica, va ser modificada en l’època romànica i al segle XVIII es va tornar a modificar. […]


Sant Aniol d’Aguja

Descripció L’any 859, un abat anomenat Racimir i un grup de monjos benets, tots originaris del cenobi de Sant Maria d’Arles, s’instal·len a la vall i funden un monestir. L’abril del 872 en un diploma que el rei franc Carles el Calb cedeix el convent a la comunitat i els acredita en possessió una extensió […]


Sant Aniol de Finestres

Descripció El primer document és de l’any 979. Una donació del comte Miró de Besalú de l’església “Sanctum Andeolum” a l’església de la Seu de Girona. El 1362, és citada com a parròquia de “Sancti Andeoli”. El 1391, en el seu testament, Hug, baró de Santa Pau, llegà 40 sous per l’obra de l’església “Sent […]


Sant Antoni de Puigpardines

Descripció La trobem just a sobre de Puigpardines, a la falta de Santa Magdalena. Data del segle XIV i en un primer moment era dedicada a Sant Feliu. Mn. Joan Pagès va escriure que fou possible una cotitularitat de patrocinis en un principi i que la devoció dels pagesos per Sant Antoni decantés la balança […]


Sant Bartomeu de Pincaró

Descripció El lloc de Pincaró ja consta l’any 881 com a “Pinacarcone” i hauria sigut habitat pels monjos de Santa Maria d’Arles. A finals del segle XIII ja trobem l’església documentada com a “ecclesia parrochialis sancti Bartholomei de Pinquerono”. El topònim va canviar a “Pinqueró” l’any 1304 i “Pincharone” l’any 1362. Durant el segle XIV […]


Sant Bartomeu del Mallol

Descripció El 1280 ja existia la capella en honor a Sant Just, segurament del castell. Al segle XIV ve registrada com “capella sancti Iusti castri de mayolo”. La capella va ser destruïda en la guerra dels francesos el 1657-1658. El 1760 es reconstruir i és va dedicar a Sant Bartomeu i és la que veiem […]