Oratori de Sant Grau

Descripció Es troba al carrer de Vic, als Hostalets d’en Bas. L’any 1936 la imatge va ser retirada per tal de protegir-la de la destrucció. L’any 1975 es va reposar. La imatge és situada sobre una font, dins d’una fornícula tancada amb porta de vidre. Situació Fotografies Bibliografia ARNAU I GUEROLA, Maruja (2000). Els pobles […]


Oratori de Sant Pere Màrtir

Descripció Es troba a mig camí entre Sant Privat d’en Bas i Riudaura. El sant Pere a qui està dedicat no es tracta de l’apòstol, sinó que era un frare dominic nascut a Verona el 1206. Aquest es destacà per la predicació que feia als heretges càtars o albigesos. Se l’invocava com a protector de […]


Oratori de Sant Valentí de la Pinya

Descripció Oratori situat al cim d’un pujol. Antigament s’hi celebrava una festa que començava la nit anterior a la diada del sant, amb una processor nocturna des de l’actual Casa dels Capellans. Els romeus anaven amb teies i cantant el Rosari. Un cop arribaven a l’oratori, resaven i cantaven les lletanies i després sopaven arengades […]


Oratori del Gurn

Descripció Aquest oratori es troba a Sant Privat d’en Bas. Ha canviat el seu lloc tres vegades. Inicialment era situat prop de can Rita, al costat esquerra del riu, però l’aiguat del 1940 es va endur la masia i va produir grans destrosses a l’oratori. Més tard es va canviar a l’altre llera del riu, […]


Sant Abdó i Sant Senén

Descripció Tot i que el temple sembla romànic, no es té constància de l’església fins el 1417. És en aquesta data en la que s’aixeca l’acta de fundació que trobem en els protocols de la notaria baronial. A ponent hi ha la porta d’entrada i a llevant hi ha l’absis. Sobra la porta hi ha […]


Sant Andreu de Bestracà

Descripció Tot i que la construcció és del segle XII, la primera cita documental és del 977, en el llegat que va fer el comte Miró a favor del monestir de Sant Llorenç de Bagà. En aquest document ve citada com a “Sancti Andree et Juliani et loco bestracano et ventano”. Aquest lloc va ser […]


Sant Andreu de Gitarriu

Descripció Per la construcció es creu que el temple és del segle XI. L’any 1228, l’església es troba citada com “Sancti Andree de Guitarrivo”. Va ser parròquia independent però cap a finals del segle XVI consta que ja estava unida a Sales de Llierca. Més tard va passar a dependre de Santa Cecília de Sadernes. […]


Sant Andreu de la Barroca

Descripció Es troba citada en una donació del 985 del bisbe de Girona Gondemar. És una construcció del segle XVIII, d’una sola nau i absis rectangular. El campanar és de torre, amb teulat a dues aigües i obertures dobles que miren a llevant i a ponent. L’entrada es troba sota un porxo amb teulat a […]


Sant Andreu de Lliurona

Descripció El lloc de Lliurona també és conegut per Llorona. L’any 1019 trobem per primer cop l’església amb el nom de “Sancti Andreae de Lorona” en la donació feta pel bisbe Pere Rotger en instituir-se la Canònica gironina. L’any 1031, la Canònica recupera la possessió després que durant uns anys fos del vescomte Miró. El […]


Sant Andreu de Porreres

Descripció Durant segles va ser el principal temple de la parròquia de la Vall del Bac. Es té constància de l’església l’any 946 en que està citada en un document testamentari com a “Sancti Andreae de Porrarias”. El nom es repeteix els anys 977 i 979 i es converteix, el 1362, en “Porreriis”. Del romànic […]