Roureda de les Comes

Descripció Arbreda situada a la plana agrícola. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Roureda de les Comes de Joanetes

Descripció Bosc de roures antics en bon estat de conservació. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Roureda dels Camps

Descripció Exemple d’aprofitament mixt: forestal i pastures. Interessant en determinats sistemes d’explotació i poc corrent a la vall. En aquest indret també hi ha la roureda de l’Hostal de Dalt Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Roureda dels Pallencs

Descripció Bosc de roures antics en bon estat de conservació. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Sallent de la Batllia

Descripció Salt d’aigua que alimenta el torrent de la Clapera. Es troba a la cota 900 de la Batllia, als cingles de Falgars. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Sallent de Pibernat

Descripció Salt d’aigua de la riera de Pibernat, situat a la cota 900, entre l’altiplà de Falgars i la Vall d’en Bas. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Sallent del Grau

Descripció Salt natural d’aigua, molt a prop del salt dels Bertarns i de l’Hostal del Grau. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Sallent dels Bertrans

Descripció Salt d’aigua entre l’altiplà de Falgars i la Vall d’en Bas i que pertany a la riera de Pujolriu. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Salt de l’Olla i gorgues de les Fogoses

Descripció Conjunt de petits salts i basses amb formacions característiques derivades dels sediments.  Aquestes es troben al llarg del rec del Puig que s’alimenta del sallent de Bertrans i del Sallent del Grau. En aquest indret també hi trobarem el Salt de l’Olla que és el nom que se li dóna a una de les gorgues de […]


Salt de la Coromina

Descripció Salt d’aigua, prop del mas que li dóna nom. Possiblement el més visible de tots. Des de la carretera es pot veure. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]