El Cos

Descripció El Cos és un gran casal ampliat i reformat i dels més antics de la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes. Ve documentat el 1187 “Cursu”. A la part més antiga de la casa s’hi pot veure alguna espitllera, element que suposa la condició de casa forta en el passat. El 1315, Pere […]


El Farró

Descripció Gran casal situat a la vall del mateix nom. Les llindes de la casa ens indiquen que fou construïda el segle XVIII, per Francesc Puigdevall, probablement sobre una edificació anterior. Aquest casal és l’únic a la vall que té tres pisos d’arcades. Els dos primers tenen nou arcades i el superior en té cinc. […]


El Jonquer

Descripció L’any 1284 apareix documentat aquest mas amb el nom de “Jonqueiro”. Aquest any, Arnau de Jonqueres es casava amb Sibil·la de Sant Romà, filla de Ramon de Sant Romà, el qual va fer donació d’unes terres que tenia al lloc. Els Jonqueres havien lluitat al costat de Jaume I en l’expedició de la conquesta […]


El Mercadal

Descripció La casa està situada a les afores del poble de Sant Esteve d’en Bas, molt a prop de l’ermita de Sant Quintí. Una dada curiosa és que aquesta era l’única casa de la parròquia de Sant Quintí. El Mercadal és una de les més antigues del poble. El 19 d’octubre de 1291, consta que […]


El Molí d’en Solà

Descripció Remotament van existir dos “Molí d’en Solà”. Un de la parròquia de Sant Pere Despuig i un de Sant Martí de Solamal . El segon ja no existeix. Això fa que esbrinar els seus orígens sigui complicat. Segons Mn. Joan Pagès, el mas de Sant Martí de Solamal seria el mas Solà d’avall, i […]


El Perer

Descripció A prop de l’església de Sant Andreu de Socarrats i del mas Sovelles, hi ha el mas Perer. En el 1218 ja apareix Arnau de Perer, el primer hereu que es té notícia. En aquesta data va signar una permuta de terres entre Berenguer de Socarrats i la seva esposa Ermessenda i Maria, la […]


El Puig

Descripció Es troba molt a prop de l’església de Sant Salvador de Bianya. El Puig podria existir des del 1260, tot i que no és fins el 1313 on consta que Bernat Puig, de la parròquia de Sant Salvador, i Ermessenda, d’”Avellana Corba”, es van casar i el seu pare, Jaume Puig, propietari del Puig, […]


El Reixach

Descripció Masia que ja trobem documentada amb el nom “Reixaco” en una de les donacions del comte Miró a l’abat del monestir de Sant Esteve de Banyoles. El primer document on trobem el cognom Reixach és del 1243. És un pergamí on consta que Bernat Reixach, pagès de la parròquia de Sant Pere de Mieres, […]


El Roquer

Descripció A l’arxiu parroquial consta el cognom Roquer des del 1400. Fins el 1800 va ser la casa pairal de la família. En aquest moment, però, van deixar-hi els masovers i es van traslladar a can Bagó, dins el poble de Riudaura. Al 1664, degut a uns casaments sense descendència, la propietat dels Macià i […]


El Serrat

Descripció És un dels masos més antics de la Pinya. Tot i que no és fins el 1382 que apareix documentat Bernat Serrat, es creu que el mas ja existia. El Serrat tenien terres i cases sota el domini directe de l’abat de Ripoll i dels Balbs. El cognom es va perdre el moment en […]