Can Ferrer

Descripció Es troba a la plaça de Sant Pere. La família Ferrer-Noguer era originaria de la Val de Bianya i per raons de matrimoni es va establir a Besalú el segle XVIII. Va comprar la casa de la comtessa de Vilanova, canonessa de Viena. Aquest edifici havia estat propietat dels Montpalau i es remunta al […]


Can Ferrussola

Descripció El 1264, un abat del monestir de Santa Maria d’Arlès constata l’establiment del mas Ferrussola a favor de Guillem de Masó i el seu fill Arnau. En establir-se al mas, els Masó van adoptar el nom de la propietat. Els membres de la família han sigut batlles quasi perpetus de la població. L’any 1300, […]


Can Galceran de Sadernes

Descripció Actualment és més coneguda com l’Hostal de Sadernes. Alguns detalls de l’edifici indiquen que fou una casa forta. Els Galceran van ser carlins i allotjaren a casa seva al príncep Alfons Carles i la serva esposa donya Maria de les Neus l’any 1872. Situació Fotografies Bibliografia Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. […]


Can Garay

Descripció Edifici construït per la família Garay el 1906 seguint la moda modernista de l’època. Actualment és un hotel (més informació). Situació Fotografies Bibliografia Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.


Can Gridó

Descripció Casa situada a l’entrada de Castellfollit venint des d’Olot. A l’edifici hi trobem adossada la casa del masover, a la qual s’accedeix per un pont de fusta de manera que l’entrada queda separada de l’edifici principal. La casa va ser ocupada per la família Agustí el segle XIX. Aquesta família de Batet va comprar […]


Can Grivé

Descripció La casa original va pertànyer a la família Grivé. Aquest van tenir força importància durant l’alçament dels remences. Després de morir l’últim Grivé, la masia es va posar a subhasta. La va comprar Joan Verdaguer. Els descendents d’aquests encara conserven la propietat. A la població se’ls coneixia més pels Grivé que pel seu propi […]


Can Gussinyer

Descripció A la llinda de la porta d’entrada s’hi llegeix la inscripció: “GABRIEL BARÀNGARI PAPERIS – 1681”. La filla d’aquest personatge, Matrona, a l’any 1701 s’uní­ en matrimoni amb Josep Gussinyer, pagès i propietari de la Miana, el qual heretà també el patrimoni Barangarí­ i al 1769 ja el trobem com a habitant de Castellfollit. […]


Can Gustí de Riu

Descripció Coneguda com a Can Agustí, Ca n’Agustí de Riu o Can Gustí de Riu. És un gran casal format per dos cossos de planta rectangular amb teulats a dues aigües. Té baixos, planta i dos pisos superiors. La façana principal està orientada a llevant. En aquest lloc hi ha la porta principal que porta […]


Can Maholà

Descripció Casa pairal dels Maholà. Tot i que consta una tal Magdalena Maholà en el 1287, no és fins el 1370 que figura com a cap de la pairalia Pere Maholà. El cognom es perd el 1814 quan Ramon Maholà és assassinat a casa seva i sense descendència masculina. La casa actual és dels segles […]


Can Noguer

Descripció És la casa pairal d’una de les famílies catalanes més importants dels segles XVIII-XIX. Hi ha referències de l’existència del cognom el 1100, però l’inici de la pairalia és el 1203 amb Jaume Noguer. La família Noguer va residir al castell fins el segle XVI. Després es va traslladar a aquesta casa construïda amb […]