Can Bagó

Descripció Casa pairal dels Bagó. El 1664, degut a uns casaments sense descendència, les propietats dels Macià i els Bagó van passar a mans dels Roquer. Aquests últims van marxar del Roquer el 1800 i es van instal·lar a Can Bagó. Els Roquer van dividir el mas en dos habitacles que es comunicaven per l’interior. […]


Can Batlle

Descripció Segons el llibre “El Mas, el Noble i el Senyor”, aquest mas ja existia al segle IX. Tot i això no es troben documents fins als anys 1321 i 1569. Durant la tercera guerra carlina s’hi van allotjar els prínceps Alfons de Borbó i la serva esposa Maria de les Neus de Bragança. L’edifici […]


Can Bellsolà

Descripció Es troba a la sortida de Besalú, en direcció a Figueres. El casal és de grans dimensions i compta amb una gran extensió de terres. A la casa principal s’hi accedeix per una portalada que porta a un pati. Sobre la portalada hi trobem una llinda amb la data de 1796. Un cop a […]


Can Bolós

Descripció Joaquim de Bolós va ser un carlí molt destacat. En aquest mas s’hi va instal·lar l’Estat Major carlí i s’hi van organitzar els primers escamots de la cavalleria. Nota: segons el POUM de Montagut i Oix, aquest mas també és conegut com a Can Ferrussola. En el llibre de Maruja Arnau, però, parla de […]


Can Bolòs

Descripció És un edifici amb quatre crugies. La porta d’entrada dóna accés a una gran sala al primer pis, seguint en model de casa pairal. Els interiors són classicistes, probablement obra de Joan Carles Panyó. A la planta baixa hi va haver la farmàcia Bolòs fins que a principis del segle XX la família es […]


Can Cabeces

Descripció Casal fortificat, a la vall d’Hortmoier. Cabesses és un gran casal situat a  poca distància de l’església de Sant Miquel d’Hortmoier, dins la vall del mateix nom. És de planta rectangular, amb ampli teulat a dues aigües i els vessants vers les façanes laterals. Disposa de baixos, planta habitatge i golfes. Els primers foren […]


Can Coromines

Descripció Actualment la masia serveix de base pel càmping del mateix nom. La masia seria dels segles XIII-XIV. Del 1200 hi ha referències que a la zona hi havia un molí fariner i trull d’oli. En unes obres anteriors al càmping, es va descobrir el que possiblement era un forn ibèric. La masia va ser […]


Can Desprat

Descripció Aquesta casa està situada dins el poble de Sant Esteve d’en Bas i és propietat de la nissaga dels marquesos de Galtero. Al pati d’accés hi trobem una placa que indica la data de restauració de l’antiga casa i diu el següent: “En el año de Ntro. Sr. 1908 se terminó la restauración de […]


Can Duran

Descripció Masia que actualment serveix d’oficines a l’empresa Tallers Alquímia. La primera data en que trobem notícies de la casa és el 1320. Constava com a propietari Mateu Duran. Tornem a trobar un document sobre la casa el 1564, en que Joan de Malart, senyor de Sales, ven 6 mitgeres de civada, 7 sous i […]


Can Falgars

Descripció El seu origen el trobem l’any 1209, en que el monestir de Sant Pere de Besalú construeix la casa per controlar un important patrimoni forestal. La part més antiga i gran és ocupada pels masovers i la part més moderna pels amos. La part antiga és de planta rectangular i teulat a dues aigües. […]