Can Falgars

Descripció El seu origen el trobem l’any 1209, en que el monestir de Sant Pere de Besalú construeix la casa per controlar un important patrimoni forestal. La part més antiga i gran és ocupada pels masovers i la part més moderna pels amos. La part antiga és de planta rectangular i teulat a dues aigües. […]


Can Maholà

Descripció Casa pairal dels Maholà. Tot i que consta una tal Magdalena Maholà en el 1287, no és fins el 1370 que figura com a cap de la pairalia Pere Maholà. El cognom es perd el 1814 quan Ramon Maholà és assassinat a casa seva i sense descendència masculina. La casa actual és dels segles […]


Can Noguer

Descripció És la casa pairal d’una de les famílies catalanes més importants dels segles XVIII-XIX. Hi ha referències de l’existència del cognom el 1100, però l’inici de la pairalia és el 1203 amb Jaume Noguer. La família Noguer va residir al castell fins el segle XVI. Després es va traslladar a aquesta casa construïda amb […]


Castell de Segueró

Descripció Segons alguns autors, una part de l’edifici pot ser del segle XI i les altres parts dels segles XV i XVI. Es creu que seria la casa original dels Noguer i que més tard construirien l’altre casa a Segueró. Es una casa forta de planta rectangular enganxada a la masia de Can Duran. Les […]


Castell-Palau de Beuda

Descripció Aquest castell ja existia el 1119. D’aquesta època en seria la torre de l’homenatge. Al voltants de 1360 la família Queixàs hauria fet una ampliació d’estil gòtic. L’edifici actual seria una reconstrucció feta el segle XV i donaria com a resultat l’aspecte de casa forta que veiem avui dia. El castell va passar a […]


Cova de la Mosquera

Descripció Es tracta d’un riu subterrani excavat en guixos i amb un recorregut documentat de 962 metres. Anteriorment estava contaminat, però ara presenta unes aigües clares i gens pudents. Situació Abans d’arribar a Beuda veurem un trencant a la dreta que porta a la Guixera. Cal agafar aquesta carretera fins arribar al peu de la […]


El Castellot o Castell dels Moros

Descripció Castell esmentat en documents de l’any 1002 amb el nom de “Castrum Bobeta”. En aquesta data, el papa Silvestre II va confirmar les possessions de l’església de Girona i entre elles apareix aquest castell. L’any 1021 apareix el text “Saneti Laurentii qui est situs suproa castro Beuda” en el testament del compte de Besalú, […]


Sant Feliu de Beuda

Descripció La primera notícia de l’església la trobem en un document del 1004 que diu “… parrochia S. Felicis cujus domus est fundata in vila Beutte…”. Aquest document pertany a la transcripció d’un judici celebrat a Besalú entre els comtes Bernat Tallaferro i el Bisbe de Girona Odó, reclamant aquest últim la possessió de la […]


Sant Miquel de Coma de roure

Descripció Castell esmentat en documents de l’any 1002 amb el nom de “Castrum Bobeta”. En aquesta data, el papa Silvestre II va confirmar les possessions de l’església de Girona i entre elles apareix aquest castell. L’any 1021 apareix el text “Saneti Laurentii qui est situs suproa castro Beuda” en el testament del compte de Besalú, […]


Sant Pere de Lligordà

Descripció La construcció actual data del segle XII. Tot i això la trobem documentada el 1079, quan el vescomte de Bas i la seva esposa Ermensendis la donaren al monestir de Sant Joan les Fonts. No hi ha cap document que ens indiqui quan va ser consagrada. El nom del lloc, unit al del temple, […]