Puig de Bassegoda

Descripció Cim situat en la frontera de Montagut i Oix, a la Garrotxa, i l’antic poble de Bassegoda, ara pertanyent a Albanyà. Fa 1373.7 metres d’alçada. Vayreda va situar el començament de la novel·la “La Punyalada” en aquest indret. Situació Fotografies Bibliografia Wikipedia [consultada el desembre de 2015]


Sant Andreu de Lliurona

Descripció El lloc de Lliurona també és conegut per Llorona. L’any 1019 trobem per primer cop l’església amb el nom de “Sancti Andreae de Lorona” en la donació feta pel bisbe Pere Rotger en instituir-se la Canònica gironina. L’any 1031, la Canònica recupera la possessió després que durant uns anys fos del vescomte Miró. El […]


Sant Bartomeu de Pincaró

Descripció El lloc de Pincaró ja consta l’any 881 com a “Pinacarcone” i hauria sigut habitat pels monjos de Santa Maria d’Arles. A finals del segle XIII ja trobem l’església documentada com a “ecclesia parrochialis sancti Bartholomei de Pinquerono”. El topònim va canviar a “Pinqueró” l’any 1304 i “Pincharone” l’any 1362. Durant el segle XIV […]


Sant Corneli de la Muga

Descripció La trobem en un document del 1278, en el que es fa la venda d’un mas situat en el lloc, entre Bernat Hug de Serrallonga i Raimond, abat de Santa Maria de Besalú. A començaments del segle XVIII, l’església depenia de Sant Llorenç d’Oix. L’església també és coneguda com a Sant Corneli de Ribelles, […]


Sant Joan de Bossols

Descripció L’any 1413, Pere Garriat, vicari general del bisbat, va publicar indulgències per comprar ornaments per a la capella de “Santa Maria, recentment construïda en el cim de la muntanya anomenada llavors Puig de Bauçolls”. Garriat afegeix: “Per la serva situació, dalt d’un cingle, la gent va anomenar-la també Mare de Déu dels Corbs”. Aquesta […]


Sant Julià de Ribelles

Descripció Les primeres notícies d’un temple al lloc són del 947, quan Gotmar, bisbe de Girona, va consagrar-lo. El situen al “locum que nuncupant valle Ribelles vel in ipsa Prunera” i es tractaria d’un edifici anterior a l’actual. L’any 1000 el trobem citat com a “Sancti Juliani de Pruna” en una permuta de terres entre […]


Sant Llorenç de Sous

Descripció Es coneix un document de l’any 872 en que es parla de la basílica de Sant Llorenç. L’any 898, però, el temple s’ha convertit en una ermita que pertany a la jurisdicció eclesiàstica del prelat gironí. El 922 era abadia benedictina però l’església pertanyia a la seu episcopal de Girona. Al segle XIV, amb […]


Sant Martí de Corsavell

Descripció La vall de Corsavell va ser habitada per monjos del cenobi de Santa Maria d’Arles a finals del segle IX. L’any 1019, l’església es coneix com a “Ecclesiam de Curcavelo” en el document de cessió a la Canònica de Girona. Al 1171 es troba amb el nom de “Sancti Martini de Curchavello” i al […]


Sant Miquel de Bassegoda

Descripció El lloc de Bassegoda ve citat en un document del 872, en el que es citen diversos llocs donats al monestir de Sant Aniol d’Aguja. Era conegut amb el nom de “Bassegoti”. Es creu que l’origen del nom seria basc i es referiria, pel seu origen celta, a una selva alta, erma en el […]


Sant Vicenç de Principi

Descripció El lloc de Principi es troba citat l’any 872 com a “collis Principii”, en un document del monestir de Sant Aniol d’Aguja. El 1279 ja consta l’església amb la dedicació a Sant Vicenç. El 1315, la trobem amb el nom de “Sancti Vincencii de Pricipi”. Al 1362 se la cita com a “Sancti Vicenci […]