Castell de Falgars

Descripció Just al cantó de l’església de Sant Miquel de Falgars hi ha les restes del castell de Falgars anomenat “Castro de Castilionis” de la Casa vescomtal de Bas. El trobem citat, per primera vegada, en un document a finals del segle XI amb el nom anterior, però l’indret ja era fortificat anteriorment a aquesta […]


Castell de Finestres

Descripció Del castell només en queden runes dels murs, restes d’una cisterna i algun fonament de l’antiga construcció. Les cites documentals comencen el 947 amb l’acte de consagració de l’església de Santa Maria de Finestres on s’indica que esta situada “in castro dicitur Finestres”. El 979 torna a sortir citat en el testament de Miró, […]


Castell de la Barroca

Descripció Segons l’arqueòleg Miquel Oliva (1967-69), el castell tenia el nom de “Llobera”, per pertànyer al terreny dels Llober. Fa constar que era propietat de la família Casas i que als anys 60 era completament en ruïnes. Dels senyors de la Barroca no se’n té constància, tot i que el lloc ja existia el 992 […]


Castell de la Miana

Descripció Els senyors de la Miana s’inicia el 1168 amb Arnau qui va autoritzar una donació en favor del monestir de Sant Pere de Camprodon. El 1175, Guillem signa l’escriptura de venda de la vegueria de Bas. El 1206, Arnau va pactar amb Ponç de Cervera pel bosc de Mont-ros. El 1228, Ramon, amb la […]


Castell de Mont-ros

Descripció Castell citat com a “Kastrum de Monte Ruso” en el testament d’Ermessendis, vescomtessa de Bas, el 1119. El llegà al seu nét Udalard II, vescomte de Besalú. Més tard va ser venut a la casa comtal d’Empúries. Al segle XIV era propietat del senyor dels castells de Milany i Vallfogona. Segons Ferran del Campo, […]


Castell de Montagut

Descripció El que trobem avui dia són les restes de la residència dels senyors de Montagut. Es conserven alguns panys de muralla amb espitlleres i una torre circular de grans dimensions, restaurada durant les guerres carlines. L’origen del castell és dels segles XI-XII. El llinatge dels Montagut ve citat el 1261. En el document s’esmenta […]


Castell de Puig-alder

Descripció Aquest castell és un dels tres castells que en l’època feudal eren del domini d’Hostoles (el d’Hostoles, el de Puig-alder i el de Colltort). Avui dia en queden alguns indicis a tocar de l’ermita de Sant Salvador. En el primer document que tenim del castell és de l’any 1020. Es troba referenciat en el […]


Castell de Puigpardines

Descripció Les runes del castell es troben a poca distància del mas Toralles. Francesc Caula (El règim senyorial a Olot) parla dels Puigpardines i diu que va ser una de les primeres famílies establertes a la Vall. Segons l’autor, el castell ja existia el segle X. Fa esment de Guillem de Puigpardines, el qual va […]


Castell de Rocabruna

Descripció Entre el 1070 i el 1100, Arnau de Llers dóna jurament al comte Bernat II, de Besalú, pel “castrum de Rochabruna”. Els Llers van ser els senyors de Rocabruna fins que el 1258, Ermengald de Cervià va vendre’l a Ramon de Melany. La filla d’aquest, la Marquesa de Melany, va casar-se amb Jaume de […]


Castell de Sacot

Descripció La primera referència a l’edifici la trobem en un document del 1342, del rei Pere el cerimoniós on es cita com a “duo fortalicia vocata Coltort et Ça Cot”. No hi ha cap més notícia d’aquest castell. Podria haver estat la residència d’un senyor de la baixa noblesa. O bé, si fem cas de […]