Casa Dou

Descripció Casa situada a les afores del poble de Sant Esteve d’en Bas. Els seus orígens es remunten al segle XIII. La façana disposa d’una galeria de badius. En una ala del casal hi ha un oratori amb un petit campanar d’espadanya. Aquesta capella està dedicada a Santa Margarita i el papa Pius XI li […]


Casa Malagrida

Descripció Casa edificada a principis del segle XX. Va ser encarregada per Manuel Malagrida i Fontanet i és obra de l’arquitecte Bonaventura Bassegoda. La casa va pertànyer a la família fins que el 1982 els hereus la van vendre a l’ajuntament. Actualment serveix d’alberg de joventut. L’edifici està planejat sobre eixos de simetria, tant en […]


Casa Pons i Tusquets

Descripció La casa va ser construïda el 1917 per encàrrec de Lluís Pons i Tusquets. L’edifici és obra de l’arquitecte Albert Blasco. Durant la guerra civil va ser confiscada i habitada per refugiats vinguts d’altres regions. També es va destinar a hospital de sang i d’infecciosos. Es diu que els seus soterranis es van utilitzar […]


Casa Solà-Morales

Descripció La família Solà-Morales té els seus orígens a Batet. L’arxiu familiar té un document del firmat pel notari d’Olot Ramon Des Coll (1361-1414) en el que es fa referència a la donació d’un alou de Batet a Berenguer de Solà. Aquesta donació s’hauria fet l’any 1083. La família va habitar el mas fins el […]


Casa Vallgornera

Descripció Casal de la família Vallgornera. Aquesta família va obtenir la senyoria del castell del Coll al entroncar-se amb la família Peguera. La casa actual, del segle XVIII, fou construïda afegint el Mas La Masó, construït el segle XV i un edifici annexa. L’edifici consta de tres crugies, la central doble que les laterals. Hi […]


Castell de Bellpuig

Descripció De l’antic edifici només en queden algunes ruïnes. Entre les restes encara es pot veure els indicis de la capella de l’antiga força o castell. Per documents se sap que el terratrèmol del 2 de febrer de 1428 va causar 13 víctimes en aquest indret. També se sap que el 1462 ja estava reconstruït […]


Castell de Besalú

Descripció Les restes del castell comtal es troben situades dalt d’un puig, al bell mig del poble de Besalú. Les seves dimensions devien ser força importants i abastarien des del carrer Bernat Tallaferro fins l’església de Santa Maria. Se’n conserven una de les portes d’entrada situada al carrer Bernat Tallaferro, així com una torre quadrada […]


Castell de Bestracà

Descripció Castell situat al cim del Bestracà i junt l’església de Sant Julià de Bestracà. Actualment es troba en ruïnes. El primer senyor de Bestracà seria Bernat, que el 1010 va anar a Còrdova amb Bernat Tallaferro. Després de la família Bestracà, el castell va passar a als Cruïlles i més tard, al segle XIV, […]


Castell de Colltort

Descripció Està documentat l’any 1018 en un document signat per Ermemiri “ex castro de Collo Tortuensi”. Poc després, en el testament de Bernat Tallaferro (1021) surt esmentat entre els llegats que va fer al seu fill Guillem. Degut a la seva situació geogràfica hi va haver conflictes entre els comtats de Besalú i de Girona. […]


Castell de Dosquers

Descripció Antic castell ara en ruïnes. En algunes de les parets es poden observar, encara, les espitlleres. El castell ve citat el 1245 en el testament del bisbe de Girona, Guillem de Cabanelles, amb les següents paraules: “…Castrum Nostrum de duobus queriis cum òmnibus suis pertinentis”. Més endavant, Arnau de “Palaciolo” va renunciar als drets […]