Can Gustí de Riu

Descripció Coneguda com a Can Agustí, Ca n’Agustí de Riu o Can Gustí de Riu. És un gran casal format per dos cossos de planta rectangular amb teulats a dues aigües. Té baixos, planta i dos pisos superiors. La façana principal està orientada a llevant. En aquest lloc hi ha la porta principal que porta […]


Can Maholà

Descripció Casa pairal dels Maholà. Tot i que consta una tal Magdalena Maholà en el 1287, no és fins el 1370 que figura com a cap de la pairalia Pere Maholà. El cognom es perd el 1814 quan Ramon Maholà és assassinat a casa seva i sense descendència masculina. La casa actual és dels segles […]


Can Noguer

Descripció És la casa pairal d’una de les famílies catalanes més importants dels segles XVIII-XIX. Hi ha referències de l’existència del cognom el 1100, però l’inici de la pairalia és el 1203 amb Jaume Noguer. La família Noguer va residir al castell fins el segle XVI. Després es va traslladar a aquesta casa construïda amb […]


Can Pou

Descripció L’edifici és de planta rectangular, amb alguns afegits i teulat a dues aigües. Als baixos hi trobem una gran porta adovellada, els batents de la qual conserven la data de 1800. A les llindes hi ha diverses dates com “1734”, “1770” i la inscripció “Ave Maria Purisima 1734”. Aquesta part era destinada al bestiar. […]


Can Traver

Descripció Els seus orígens es remunten al segle XIII quan trobem dades documentals de la família Llorenç. El nom del mas va canviar en casar-se la pubilla Llorenç amb un Travé d’Usall. Aquest fet no era usual en les pairalies antigues on el nom que prevalia era el de la pubilla del mas. El mas […]


Can Trincheria

Descripció És una mostra dels casals construïts a Olot al segle XVIII. Va ser adquirit per Josep de Trinxeria el 1735. Josep de Trinxeria un pagès de Prats de Molló. S’oposà al domini francès sobre el Rosselló i dirigí la revolta dels Angelets. Va obtenir algunes victòries militars però finalment es va instal·lar a Olot. […]


Can Vayreda

Descripció El 1667 un Vayreda va comprar el mas Reixach que es trobava al pla dels Llacs, aïllat del nucli urbà i voltat d’hortes i conreus. En aquest moment el mas va perdre el nom originari i va passar a dir-se can Vayreda. Els seus orígens rurals es poden observar a la façana de migdia. […]


Capella de l’Àngel de les Planes

Descripció Petita esglesiola que data del 1539 amb l’advocació de l’Àngel Custodi. Té un gran portal i un campanar de cadireta. Just abans trobarem la font de l’Àngel. Situació Fotografies Bibliografia Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.


Casa Cambó

Descripció Tot i que el nom actual és de Casa Cambó, realment és la casa dels Sant-Romà. La família només va estar-hi una generació però va tenir una gran importància a la població. L’hereu i els fills van morir abans que l’esposa i mare Geralda. Aquesta va ser enterrada el 1348 al monestir de Sant […]


Casa dels Cornellà o Llaudes

Descripció Casa situada en un angle de la plaça de Sant Pere. És un clar exemple de l’arquitectura civil romànica. L’entrada, amb portal dovellat de mig punt, condueix al vestíbul, a la dreta del qual uns grans arcs de pedra comuniquen amb els antics estables. A l’esquerra, una porta accedeix a una altra dependència pels […]