Alzina del Serrat de la Boada

Descripció Alzina amb un tronc que supera els 150 cm de diàmetre i capçada arrodonida de 25 metres d’amplada. Forma part de l’entorn del Serrat de la Boada. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Arç de la Creu del Rabadà

Descripció Arç blanc (Crataegus monogyna) de port arbori. Espècie de caràcter submediterrani. Localitzat en un prat de pastura amb altres exemplars de la mateixa espècie. Es troba en bon estat de conservació. Situació Situació aproximada. Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Avet de Clivillers

Descripció Exemplar d’Avet (Abies alba) de port majestuós, no plantat,  tronc de més d’un metre de diàmetre. Localitzat al bell mig d’una fageda d’especial interès natural, penjat sobre el marge d’una torrentera. Es troba en bon estat de conservació; al seu redós hi creixen força plançons i fills que superen els dos metres d’alçada. Situació […]


Boix de la Font dels Capellans

Descripció Exemplar de boix (Buxus sempervirens) de gran port. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Els roures del Rei

Descripció Es tracta de dos roures pènols (quercus robur) situats a prop de Sant Miquel d’Hortmoier. Es diu que el nom “del rei” prové del fet que van ser marcats per abastir de fusta la marina reial. Això els va protegir de ser tallats per fer fusta o carbó. En un principi eren tres roures, […]


Faig gros del Serrat del Fogueró

Descripció Exemplar de Faig (Fagus sylvatica) majestuós, tronc de 165 cm de diàmetre i uns 15 metres d’alçada. Visible des diferents indrets de l’entorn ressaltant en la carena del Serrat de Fogueró, en la seva vessant sud-est. Situació Situació aproximada. Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Faig tort de la Creu del Rabadà

Descripció Faig (Fraxinus excelsior) de grans dimensions amb la capçada inclinada cap a nord-est per l’acció continuada del vent. A tocar l’Arç de la Creu Rabadà. Situació Situació aproximada. Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Freixe de la Freixeneda

Descripció Freixe (Fraxinus excelsior) de considerables dimensions, diàmetre del tronc de quasi 1,5 metres. A tocar la Freixeneda en el camí cap a la Font, proper a un altre freixe menys espectacular. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]


Lledoner de la Romeria

Descripció Gran lledoner que es troba junt una casa al barri de la Sellera de Mieres. Les seves mesures són: 3.92 metres de perímetre i 16.25 metres d’alçada. Situació Fotografies Bibliografia http://arbresambhistoria.blogspot.com.es/2010/04/el-lledoner-de-can-traginer-de-mieres.html


Plàtan de la Clapera

Descripció Plàtan centenari monumental. Situació Fotografies Bibliografia Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]