Avís legal

Els usuaris d’Internet que accedeixen a la Web de lagarrotxa.net assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar les normes d’utilització dels continguts de la Web, i per a tals efectes accepten les condicions generals d’accés i ús. Per aquesta raó, l’usuari és íntegrament responsable de la seva conducta tant mentre estigui accedint a la informació de la web lagarrotxa.net, com després d’haver-hi accedit, essent l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar d’una mala utilització dels continguts, o de qualsevol informació no elaborada per lagarrotxa.net. De manera especial, lagarrotxa.net rebutja qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació continguda a les pàgines web de terceres persones conectades per mitjà d’enllaços (links), autoritzats o no, a les pàgines web de lagarrotxa.net.

lagarrotxa.net es reserva el dret a suspendre momentàniament i sense prèvia notificació el lloc web, per motius d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels seus continguts.

El lloc web pot estar suspès o inutilitzat temporalment per causes alienes a la voluntat del titular. En cap cas, lagarrotxa.net es responsabilitza dels fets.

Tots els drets son susceptibles de ser modificats, desenvolupats o actualitzats en qualsevol moment.

Política de privacitat

Aquest lloc web no recull cap dada personal.

Galetes

Aquest lloc web no utilitza galetes