Volcà del Cairat

Descripció

Amb un cràter d’uns 120 metres de diàmetre, encastat en el substrat sedimentari eocènic, es considera l’únic volcà dins del Parc constituït per un sol edifici d’origen freatomagmàtic. Els seus materials piroclàstics s’estenen principalment cap al nord, però també se’n troben al sud del centre eruptiu.

L'única fase d’activitat eruptiva detectada va ser de caire freatomagmàtic amb diverses etapes d’intensitat que van dipositar un conjunt de materials piroclàstics poc comuns a la zona volcànica de la Garrotxa.

Bibliografia

  • Extracte de La zona volcànica de la Garrotxa. Fitxes d'afloraments. Pàgines 56-89

Situació