Volcà de la Tuta

Situació dins el poble

Descripció

Volcà de tipus freatomagmàtic. Té forma semicircular amb les parets formades per gresos calcaris, amb un fons pla, cobert d’alzines. Té un diàmetre de 100x130 metres i uns 60 metres de fondària.

Bibliografia

Fotografies