La Garrotxa

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Volcà de tipus freatomagmàtic. Té forma semicircular amb les parets formades per gresos calcaris, amb un fons pla, cobert d’alzines. Té un diàmetre de 100x130 metres i uns 60 metres de fondària.

Bibliografia