Torre de Falgars

Descripció

Aquesta torre va ser construïda en època romana per exercir un control d’una gran extensió de territori. Des d’aquí es pot controlar la plana de l’Empordà, l’entrada a la vall del Fluvià i part del litoral marítim gironí.

Durant el mes d’abril de 2010 es van dur a terme unes excavacions arqueològiques. Aquestes es van centrar en la torre existent i, al sud d’aquesta, en uns murs que haurien tancat el recinte amb una porta a doble batent.

Algunes restes del jaciment es van dur a la Universitat del Peloponès (Grècia) per datar-les. Els anàlisis diuen que la torre fou construïda entre els segles II i I a.C. Algunes teules trobades datarien l’edifici annex durant els segles X i XI.

Es tracta d’una torre cilíndrica amb un diàmetre d’uns 2.5 metres. L’alçada actual és de tres metres en el punt més alt. L’estat de l’interior fa molt difícil saber si hi havia una construcció a dins. Tampoc no es pot saber si va existir una porta d’accés o bé s’utilitzava una escala o corda exterior que es retirava en cada ocasió.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de Beuda [consultat el setembre de 2015]

Situació