Til·ler de Pekin

Descripció

Til·ler o tell (tilia tomentosa). Té una alçada de 13 metres, un perímetre de tronc de 162 cm i una amplada de capçada de 14.5 metres.

Bibliografia

  • Catàleg d'arbrat ornamental i espais singulars de la ciutat d'Olot (2006). Olot: Ajuntament d'Olot

Situació