Teixeda i Teix del Torrent de l'Orri

Descripció

Es troba a la zona que s'anomena "Sot dels Teixos". Es conserva bé tot i que hi ha alguna part trencada degut a un roure proper. Les seves dimensions són: 12 metres d'alçada, 4.59 metres de diàmetre i 16.6 metres de capçada mitjana.

Bibliografia

Situació