Teixeda i Teix del Torrent de l'Orri

Situació dins el poble

Descripció

None

Bibliografia

Fotografies