La Garrotxa

Serra de Malforat

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Serralada que divideix la vall de Bianya i la vall del Bac.

Bibliografia