La Garrotxa
Serra de Malforat
Situació dins la comarca
Fotografies
Descripció

Serralada que divideix la vall de Bianya i la vall del Bac.

Bibliografia