Serra de Malforat

Situació dins el poble

Descripció

Serralada que divideix la vall de Bianya i la vall del Bac.

Bibliografia

Fotografies