Santa Maria de Santa Pau

Descripció

L’edifici actual està construït sobre l’antiga església que ordenà bastir Hug III Ademar. Així ho estipulà en el seu testament, deixant 10000 sous per les obres. JM Solà-Morales diu que el temple és del segle XV, però alguns elements indiquen que les primeres obres es va dur a terme entre els anys 1508 i 1511. Alguns documents donen fe que entre 1512 i 1531 es van construir els murs laterals i l’absis, així com els arcs i les claus centrals. En aquestes dates, també es va cobrir la nau i es va acabar el campanar. Aquest és de planta quadrada amb una i dues obertures. Té espitlleres en els seus murs. L’estructura fa pensar que s’aprofità una de les torres de defensa de la muralla.

A començaments del segle XX es va fer una porta d’entrada neogòtica. Aquesta va ser enderrocada i es va fer una nova porta, més senzilla, de forma rectangular.

L’estructura és d’una sola nau, un creuer i dues capelles laterals. L’absis té una finestra tapiada.

El 2000, el bisbe Camprodon va consagrar un nou altar, dissenyat per Narcís Negre.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació