Santa Maria de Santa Pau

Poble: Santa Pau
Tipus: Eclesiàstic
Descripció

L’edifici actual està construït sobre l’antiga església que ordenà bastir Hug III Ademar. Així ho estipulà en el seu testament, deixant 10000 sous per les obres. JM Solà-Morales diu que el temple és del segle XV, però alguns elements indiquen que les primeres obres es va dur a terme entre els anys 1508 i 1511. Alguns documents donen fe que entre 1512 i 1531 es van construir els murs laterals i l’absis, així com els arcs i les claus centrals. En aquestes dates, també es va cobrir la nau i es va acabar el campanar. Aquest és de planta quadrada amb una i dues obertures. Té espitlleres en els seus murs. L’estructura fa pensar que s’aprofità una de les torres de defensa de la muralla.

A començaments del segle XX es va fer una porta d’entrada neogòtica. Aquesta va ser enderrocada i es va fer una nova porta, més senzilla, de forma rectangular.

L’estructura és d’una sola nau, un creuer i dues capelles laterals. L’absis té una finestra tapiada.

El 2000, el bisbe Camprodon va consagrar un nou altar, dissenyat per Narcís Negre.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.