Santa Llúcia de Trenteres

Situació dins el poble

Descripció

Es té constància que al segle XV existia l’església però era dedicada a Sant Simplici. A començaments del segle XVIII ja consta dedicada a Santa Llúcia.

Petita església d’una sola nau. A la façana principal hi ha la porta, una fornícula amb la imatge de la patrona, un ull de bou i un campanar d’espadanya d’una obertura.

Podem llegir una inscripció que diu: “Reedificada con limosnas siendo párroco de esta Juan Ordeix pbro., natural de Riudaura: Santa Lucía ruega por nosotros. Año 1870”.

Bibliografia

Fotografies