Santa Anna d'Argelaguer

Descripció

És una capella de reduïdes dimensions i d’inspiració clarament romànica. L’estil és d’una nau, amb volta de mig punt. L’àbsida, semicircular, és a llevant i no té cap finestra. A l’oest hi ha un mas annexa als murs de l’església. La porta d’entrada, a ponent, és adovellada, de fusta i té un gravat que diu “Me fessis/añ 1848”. El forrellat és original romànic, acabat amb un cap de dragó. Es desconeixen els seus orígens.

Durant un temps aquesta capella va ser utilitzada com a trull d’una casa de pagès. Va ser restaurada pels veïns d’Argelaguer el 1975. L’altar major i altre mobiliari són fets amb elements recuperats d’una premsa d’oli. Segons una llegenda es creu que la mare de Sant Damàs és enterrada sota l’altar de la capella.

Bibliografia

Murlà i Giralt, Josep (1983). Guia del romànic de la Garrotxa. Olot: Alzamora.

Situació