Sant Vicenç de Principi

Descripció

El lloc de Principi es troba citat l’any 872 com a “collis Principii”, en un document del monestir de Sant Aniol d’Aguja. El 1279 ja consta l’església amb la dedicació a Sant Vicenç. El 1315, la trobem amb el nom de “Sancti Vincencii de Pricipi”. Al 1362 se la cita com a “Sancti Vicenci de Principi” en el Llibre Verd del Capítol de Girona.

L’edifici té característiques de construccions del segle XI. Avui es troba en ruïnes. Es conserven alguns panys dels murs. Si fem cas a les altres esglésies de l’època, es pot imaginar que la construcció era d’una nau, amb absis semicircular, tenia la porta a migjorn i un campanar d’espadanya.

Bibliografia

Murlà i Giralt, Josep (1983). Guia del romànic de la Garrotxa. Olot: Alzamora.

Situació