Sant Roc de la Barroca

Descripció

Ja es troba esmentada l’any 1447 com a parròquia de la Barroca.

És de planta rectangular, amb teulada a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal. La porta d’accés a ponent, és d’arc de mig punt, dovellada. El parament és de pedra sense desbastar, unida amb morter, sense formar filades.

Bibliografia

  • Pàgina web de Sant Aniol de Finestres [consultat el novembre de 2015]

Situació