Sant Privat d'en Bas

Descripció

És l’església parroquial de Sant Privat d’en Bas. Es tenen notícies des del segle XII.

Està dedicada al bisbe Sant Privat i mostra diverses modificacions realitzades durant el segle XVIII, les qual malmenaren en gran manera la serva antiga estructura romànica. Era d’una nau, però en les modificacions esmentades se li van afegir capelles laterals que van suposar, a la banda de migdia, la creació d’una altra nau. En el costat de llevant de l’edifici, on hi havia l’àbsida, es van fer obres d’allargament que van obligar a capgirar el temple. El frontispici actual, que dóna a la plaça del poble, té una porta de pedra, d’estil neoclàssic, sobre la qual hi ha una fornícula on consta, al peu, l’any 1752. En aquesta mateixa façana hi ha, a l’extrem nord, una pedra cantonera datada el 1750. En el mur del costat del sud es troba, a la part corresponent a la prolongació de la fàbrica, una finestra on una llinda assenyala la data del 8 de març de 1723, època en que era rector un tal Descallar. El campanar de torre, que originàriament quedava fora de la fàbrica romànica del temple i que ara es troba enmig dels recintes afegits a migjorn, va ser modificat també durant el segle XVIII, i mostra al capdamunt i per la banda del nord una pedra cantonera de l’any 1734, força malmesa. La porta d’entrada primitiva dóna actualment accés a la sagristia, afegida a la banda sud de l’església. A ponent i el nord, o es van afegir edificis destinats a habitatge, és on es poden veure més carreus romànics. A l’interior, es guarda una interessant pica baptismal romànica, d’immersió i parcialment encastada a la paret, ornada en tot el seu voltant per dobles arcs que possiblement devien emmarcar en el pretèrit grups escultòrics, relacionats amb el significat del primer dels sagraments de l’Església, que foren repicats en època posterior.

Bibliografia

  • Murlà i Giralt, Josep (1983). Guia del romànic de la Garrotxa. Olot: Alzamora.

Situació