Sant Pere de Falgars

Descripció

Església parroquial del poble de Falgars. L’església dedicada a Sant Pere, és un edifici romànic al qual es van afegir diverses construccions en temps posteriors. La reforma més destacable va tenir lloc el 1583, com consta anotat a la façana.

L’origen es pot considerar de la darreria del segle XI o començaments del segle XII. El 1338, l’església és coneguda com a "Sancti Petri de Falgars". Així ve anotada en el document relacionat amb la cessió que el rei Pere III féu dels drets sobre la parròquia i castell de Falgars a favor de Ramon d’Empúries. Amb igual denominació, ve esmentada el 1369, i és anotada, el 1748, en els Sinodals de la diòcesi vigatana com a "Sancti Petri de Falgàs".

Del romànic originari n’és part de l’àbsida semicircular, truncada per dessota els arcs cecs, ornada amb lesenes llombardes encara conservades. El campanar quadrat, amb teulat de quatre vents, quedava antigament separat del cos de l’obra, però actualment és inclòs dins els afegitons que van suposar una ampliació del temple per ambdós costats de la nau. Sota les quatre obertures del campanar hi ha quatre arcs cecs de tipus llombard i de rústega factura que el Dr. Noguera i Massa compara amb els existents a l’àbsida del temple de Sant Julià de Cabrera, al Collsacabra

Bibliografia

  • Murlà i Giralt, Josep (1983). Guia del romànic de la Garrotxa. Olot: Alzamora.

Situació