Sant Miquel de la Torre

Descripció

Tot i que és coneguda com a Sant Miquel de la Torre, aquesta església té el nom documentat de Sant Miquel d’Avellanacorba. Una referència escrita de l’any 998, cita el temple com a “Sancti Mikaelis qui est situ in valle Securillas in villa que dicitur Avellana curva”. Segons una visita del bisbe de Girona el 1329, es pot saber que els delmes de la parròquia eren percebuts pel monestir de Vilabertran, el de Sant Joan de les Abadesses i l’Abadia de Sant Pere de Besalú. El 1362 consta com a “Sancti Michaelis de Avellana Curva".

El temple és d’una nau, amb volta apuntada, i té la porta d’entrada a migjorn. En aquesta part també hi ha dues finestres. A ponent hi ha una finestra i el campanar d’espadanya de doble obertura. A llevant hi ha una finestra central i un adossat utilitzat com a sagristia.

Bibliografia

  • Murlà i Giralt, Josep (1983). Guia del romànic de la Garrotxa. Olot: Alzamora

Situació