Sant Miquel de la Miana

Descripció

El primer document el trobem l’any 1362 i ve citada com a “Sancti Michaelis de Miniana”. El 1691 la trobem amb en nom de “Sancti Michaelis de la Minyana”. Al segle XV fou la parròquia del poble de la Miana.

L’edifici és d’una nau, amb afegits als laterals que formen capelles. A migdia hi ha la porta romànica, cega. La porta actual és a ponent i està formada per arcs en gradació i dues columnes. En aquesta façana hi ha un ull de bou. A sota hi ha les restes d’una finestra romànica. També hi ha les restes d’un porxo ara esfondrat. A llevant hi ha l’àbsida, semicircular, amb cornisa i finestra central. Aquesta finestra està ornada amb unes columnes en relleu, estriades i acabades amb petits capitells en els quals hi ha representats una testa humana i uns elements florals. Al nord-est hi ha el campanar, aixecat en temps posteriors al romànic. És de torre rectangular amb teulat de quatre vents.

Bibliografia

  • Murlà i Giralt, Josep (1983). Guia del romànic de la Garrotxa. Olot: Alzamora.

Situació