Sant Miquel de Coma de Roure

Descripció

Aquesta església està situada dalt de la muntanya del mateix nom, en un dels darrers contraforts de la Serra del Malveí. De planta quadrangular, presenta un arc apuntat al centre. Les parets interiors són revestides amb morter de calç i pintades de blanc. El sostre es pot observar la coberta amb bigues de fusta. El paviment és un enrajolat de cairons típic del període modern. A tot el perímetre de les parets s'observa una banqueta. No s'observa cap absis. L'altar queda alçat amb una petita plataforma. Rere seu, a la paret, hi ha un mosaic de rajoles amb la imatge de Sant Miquel.

Història

Ermita dotada entre els segles XVII o XVIII i construïda possiblement damunt d’una anterior, esmentada al segle XIII amb el nom de Sant Miquel de Sarrugada, del qual actualment no se’n observen traces.

Bibliografia

  • Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.Direcció General del Patrimoni Cultural

Situació