Sant Martí de Toralles

Descripció

Capella situada dins la vall del Bac però pertanyent al municipi de Montagut i Oix, situada als peus del Montpetit. L’any 1279 s’esmenta “ecclesia de Torrayles”. El 1280, “Torrayes”. El 1362, “Sancti Martini de Thoraliis” en el “Llibre verd” del Capítol de Girona. Havia estat una parròquia independent, però a finals del segle XVI consta ja unida a la parròquia d’Oix. I partir del segle XVII-XVIII passa a dependre de la de Santa Maria de Castellar de Muntanya.

L’edifici, romànic, és d’una planta amb volta apuntada. L’àbsida és a llevant, semicircular amb cornisa i fris sostingut per mènsules senzilles, algunes de les quals venen ornamentades amb elements geomètrics. Té una finestra central protegida per una cornisa semicircular. Al sud hi ha dues finestres, cornisa, fris sostingut per mènsules i porta amb dos arcs en gradació. Aquesta conserva part del forrellat, amb cap de dragó, romànic. A ponent hi ha un campanar d’espadanya de doble obertura convertit en torre amb teulat de dos vessants i una finestra en el centre del mur. A l’interior hi ha una pica baptismal d’immersió romànica sense cap ornament. Un retaule senzill cobreix part de l’àbsida, fent que la finestra central sigui cega.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.
  • Murlà i Giralt, Josep (1983). Guia del romànic de la Garrotxa. Olot: Alzamora.

Situació