Sant Martí de Sales

Situació dins el poble

Descripció

Església barroca construïda en el segle XVIII en el terreny on hi degué haver el temple primitiu. Està documentada com “Sant Martí de Cabissono”.

Va ser incendiada l'any 1936. No va ser fins a finals del segle XX que es va reconstruir.

La façana està composada per una gran portalada d’arc rebaixat. Al damunt hi ha una fornícula buida i a sobre un rosetó. El campanar és de planta quadrada amb obertures de punt rodó.

Bibliografia

Fotografies