Sant Martí de Dosquers

Descripció

El trobem citat en un testament del 1278 del bisbe de Girona, Pere de Castellnou, amb el nom "Sancti Martini de Duobus cheriis". Havia estat possessió de la seu episcopal, exercint el bisbe, que tenia castell al lloc, la jurisdicció civil.

És un edifici romànic d’una nau i àbsida semicircular amb construccions annexes. La porta d’entrada té arcs amb gradació, llinda i timpà llis i es troba a la banda de ponent. Està protegida per una cornisa semicircular. A sobre hi ha una finestra amb arquivoltes i cornisa. A l’est hi ha l’àbsida, que es va sobrealçar. El teulat té forma quasi piramidal. A llevant s’hi va afegir la sagristia. Al nord hi ha una construcció afegida a l’antiga paret i una escala exterior, de pedra, per on s’accedeix al campanar. Aquest havia sigut d’espadanya, transformat posteriorment en torre amb teulat de dos vessants.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació