Sant Julià de Ribelles

Descripció

Les primeres notícies d’un temple al lloc són del 947, quan Gotmar, bisbe de Girona, va consagrar-lo. El situen al “locum que nuncupant valle Ribelles vel in ipsa Prunera” i es tractaria d’un edifici anterior a l’actual. L’any 1000 el trobem citat com a “Sancti Juliani de Pruna” en una permuta de terres entre Adalbert, abat del monestir de Santa Maria de Besalú i el comte Bernat Tallaferro. Als anys 1094 i 1273 ja consta com a parròquia amb el nom de “Sancti Juliani de Ribelles”. El 1362, el nom canvia a “Ribellis”. Al segle XVIII depenia de Sant Llorenç d’Oix.

És d’una nau, amb el teulat sobrealçat. A llevant hi ha un absis, semicircular, amb cornisa i finestra central. Al nord hi ha dues finestres senzilles. A migdia hi ha edificis adossats. A ponent hi ha la porta d’entrada adovellada, possiblement del segle XV. A sobre hi ha el campanar, d’espadanya i doble obertura, que es va convertir en torre amb teulat de dos vessants.

Bibliografia

Murlà i Giralt, Josep (1983). Guia del romànic de la Garrotxa. Olot: Alzamora.

Situació