Sant Julià de les Medes

Descripció

Poca cosa se sap de la seva història. Segons Mn. Marquès, l’any 1370 ja estava molt malmesa i el prior de Finestres va obtenir la llicència del bisbe per endur-se la campana, a condició de posar porta a l’església. El 1854 encara tenia culte. Al 1901 es donava per enrunada. Es diu que al 1916 es va restaurar.

És una petita construcció romànica que patí moltes reformes en temps més moderns. Actualment està molt deteriorada. És d’una nau, sobrealçada. L’absis és semicircular i conserva part de la serva vella coberta de llosa. A ponent hi ha la porta d’entrada i una finestra. Avui dia, la capella no té campanar.

Bibliografia

  • Murlà i Giralt, Josep (1983). Guia del romànic de la Garrotxa. Olot: Alzamora.
  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació