Sant Antoni de Puigpardines

Descripció

La trobem just a sobre de Puigpardines, a la falta de Santa Magdalena. Data del segle XIV i en un primer moment era dedicada a Sant Feliu. Mn. Joan Pagès va escriure que fou possible una cotitularitat de patrocinis en un principi i que la devoció dels pagesos per Sant Antoni decantés la balança a favor d’aquest sant.

Al segle XVIII va ser ampliada, doncs la inicial era de dimensions més reduïdes.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació